בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי הטבע בהדגשת פיסיקה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 90 נ"ז במדעים

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים,1 שמתוכן לכל היותר 6 נ"ז במדעים-כללי2

ב. לימודי תשתית: לפחות 28 נ"ז

חובה לבחור קורס/ים מכל מסגרת

רמה

נ"ז

יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ 3

פ

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ +

ר

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏

ר

6

או

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏4 +

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏4 +

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏4

ר

6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ או

ר

3

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏ או

ר

4

תורת ההסתברות (‏20416‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (‏20430‎)‏ או

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏20218‎)‏ או

ר

3

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏

ר

4

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏

ר

6

או

מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ +

ר

3

מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏

ר

3

ג. לימודי פיסיקה: חובה ובחירה – לפחות 62 נ"ז6,5

יש ללמוד קורסים בהיקף של לפחות 15 נ"ז מתקדמות, ובהן לפחות קורס סמינריוני אחד בלימודי החובה או הבחירה.

חובה – לפחות 56 נ"ז ובהן לפחות 13 נ"ז מתקדמות6

מכניקה (‏20215‎)‏

ר

6

חשמל ומגנטיות (‏20250‎)‏

ר

6

אטומים מולקולות ותכונות החומר (‏20201‎)‏

ר

6

פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏

ר

6

מעבדה ביסודות הפיסיקה (‏20418‎)‏

ר

2

מעבדה בפיסיקה ב (‏20409‎)‏

ר

3

גלים ואופטיקה (‏20248‎)‏

ר

4

מכניקה אנליטית (‏20422‎)‏

ר

3

תרמודינמיקה לפיסיקאים (‏20482‎)‏ 7

ר

4

מעבדה בפיסיקה ג (‏20916‎)‏ 6

מ

3

פיסיקה סטטיסטית (‏20314‎)‏

מ

3

מכניקה קואנטית ומבנה האטום (‏20320‎)‏8 או

מ

4

תורת הקוואנטים א (‏20522‎)‏8

מ

4

שניים מתוך שלושת הקורסים הבאים:

מבוא לאסטרופיסיקה (‏20207‎)‏ 9

ר

3

פיסיקה של מצב מוצק (‏20913‎)‏ 10

מ

3

פיסיקה של החלקיקים היסודיים (‏20326‎)‏

מס

3

בחירה – לפחות 6 נ"ז11,6

אם צריך, יש לכלול בבחירה קורסים המקנים נ"ז מתקדמות להשלמת הדרישה ל-15 נ"ז מתקדמות בפיסיקה.

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ 5

פ

3

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ 5

ר

3

מבוא לאסטרופיסיקה (‏20207‎)‏ 12

ר

3

עולם החשמל והאלקטרוניקה א (‏‏20488‎‎)‏‏ 11

ר

4

עולם החשמל והאלקטרוניקה ב (‏489‏20‎‎)‏‏ 11

ר

4

אלקטרוניקה מתקדמת (‏20918‎)‏

3 ר+3מ

6

מוליכים למחצה (‏20402‎)‏ 10

ר

4

התקני מוליכים למחצה (‏20403‎)‏

ר

4

מכניקה קואנטית ומבנה האטום (‏20320‎)‏ 8

מ

4

תורת הקוואנטים א (‏20522‎)‏ 8

מ

4

תורת הקוואנטים ב: קשר כימי (‏20523‎)‏ 13

מ

3

לייזרים: עקרונות ושימושים (‏20912‎)‏

מ

4

פיסיקה גרעינית (‏20547‎)‏

מ

4

אלקטרומגנטיות אנליטית (‏20589‎)‏

מ

4

נושאים מתקדמים בתורת הגלים (‏20923‎)‏

מ

3

פרויקט מחקר בפיסיקה (‏20578‎)‏ 14

מ

4

קורסים בין-אוניברסיטאיים בפיסיקה 15

קורס של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת (‏ 20991 , 20992 ‎)‏ 15

מ

3

קורסים מתקדמים סמינריוניים

סמינר בטכנולוגיות מיקרואלקטרוניקה (‏20549‎)‏

מס

3

עקרונות פיסיקליים ברפואה (‏20329‎)‏

מס

3

פיסיקה של החלקיקים היסודיים (‏20326‎)‏ 12

מס

3

פרויקט מתקדם בפיסיקה א (‏20382‎)‏ 14

מס

3

פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (‏20383‎)‏ 14

מס

3

ד. דרישות סמינריוניות

לפחות קורס סמינריוני אחד בפיסיקה כמפורט בסעיף ג.

ה. בחירה חופשית

קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ מתחום המדעים. את שאר נקודות הזכות לתואר ניתן להשלים בנקודות עודפות מסעיפים ב ו-ג, בקורסים בפיסיקה, או בכל דיסציפלינה אחרת.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שימו לב! התכנית הנוכחית לתואר בוגר במדעי הטבע בהדגשת פיסיקה החליפה את תכנית ההתמקדות בוגר במדעי הטבע עם התמקדות בפיסיקה. סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2010 ואילך, ילמדו לפי תכנית ההדגשה. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר זה, יוכלו לבחור ללמוד לפי ההדגשה או ההתמקדות (‏בהתאם לדרישות תכנית ההתמקדות שפורסמה בידיעון תשס"ט‎)‏. ההדגשה מצוינת בשם התואר ואילו ההתמקדות אינה מצוינת בו, אלא רק במכתב נלווה לתואר.


1

24 נ"ז הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 90 נ"ז במדעים הנדרשות בסעיף א(‏‏i‎‎)‏‏.

2

כלומר, לפחות 18 נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ.

3

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שעמדו בבחינת פטור. החל מסמסטר ג2018 הקורס יילמד במתכונת חדשה וייקרא יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים.

4

במקום שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, אפשר ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏ או את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, או את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (‏20423‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

5

לסטודנטים שלא עברו פיסיקה ומתמטיקה תיכונית ברמה של 5 יחידות בציון 80 לפחות, הקורסים יסודות הפיסיקה א+ב הם רקע דרוש ללימוד כל קורס אחר בפיסיקה. במקומם אפשר גם ללמוד את הקורס: יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏.

6

הקורס מעבדה בפיסיקה ג (‏20916‎)‏ הינו חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2015 ואילך, וכן לסטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2015 וצברו פחות מ-48 נ"ז לפני סמסטר א2015, או בעלי תכנית לימודים מאושרת ותקפה שאינה כוללת קורס זה. סטודנטים שאינם חייבים בקורס זה יוכלו לצבור בקורסי החובה בפיסיקה ובלימודי הפיסיקה 3 נ"ז פחות. כמו כן יוכלו לצבור 3 נ"ז מתקדמות פחות בלימודי החובה בפיסיקה (‏אותן ישלימו בלימודי הבחירה‎)‏ ו-3 נ"ז פחות במדעים.

7

או הקורס תרמודינמיקה (‏20217, 3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקורס 20217 יצברו בלימודי החובה בפיסיקה, בלימודי הפיסיקה ובמדעים פחות 1 נ"ז.

8

במסגרת קורסי החובה יש ללמוד אחד משני הקורסים מכניקה קואנטית ומבנה האטום (‏20320‎)‏, תורת הקוואנטים א (‏20522‎)‏. עקב החפיפה, סטודנט שילמד גם את הקורס השני כקורס בחירה יקבל רק 2 נ"ז בגין לימוד הקורס השני.

9

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה. בעבר נקרא הקורס מקצה השמים: מבוא לאסטרונומיה.

10

החל מסמסטר א2015 הקורס פיסיקה של מצב מוצק (‏‏20913‎‎)‏ החליף בלימודי החובה את הקורס מוליכים למחצה (‏20402‎)‏. סטודנטים שלמדו את הקורס מוליכים למחצה עד סמסטר א2015 (‏כולל‎)‏, יכולים לכלול אותו בלימודי החובה במקום פיסיקה של מצב מוצק (‏‏20913‎‎)‏ או לכלול אותו במסגרת לימודי הבחירה.

11

במסגרת קורסי הבחירה אפשר לכלול את הקורסים עולם החשמל והאלקטרוניקה (‏20443‎)‏, אלקטרוניקה א (‏20245‎)‏, אלקטרוניקה ב (‏20339‎)‏, שאינם מוצעים עוד. שימו לב לחפיפות בין קורסים אלה לבין קורסי הבחירה עולם החשמל והאלקטרוניקה א (‏20488‎)‏ ועולם החשמל והאלקטרוניקה ב (‏20489‎)‏.

12

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

13

לקורס זה תנאי קבלה של קורסים בכימיה, שאינם נכללים בתכנית. נא ראו תיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

14

מי שילמדו את שלושת הקורסים פרויקט מתקדם בפיסיקה א (‏20382‎)‏, פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (‏20383‎)‏, פרויקט מחקר בפיסיקה (‏20578‎)‏, יזוכו ב-7 נ"ז בלבד.

15

במסגרת התכנית ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים בין-אוניברסיטאיים.