בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי הטבע בהדגשת פיסיקה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏‏ לא ניתן עוד לציין את ההדגשה בתעודת הבוגר. ההדגשה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2025 ‏(‏כולל‎)‏‏. לאחר מכן לא תצוין עוד ההדגשה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 92 נ"ז במדעים

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים,1 שמתוכן לכל היותר 6 נ"ז במדעים-כללי2

ב. לימודי תשתית: לפחות 28 נ"ז

חובה לבחור קורס/ים מכל מסגרת

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ +

ר

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏

ר

6

או

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏3 +

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏3+

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏4,3

ר

6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ או

ר

3

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏ או

ר

4

תורת ההסתברות (‏20416‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית לתלמידי מדעים (‏20430‎)‏# או

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏20218‎)‏ או

ר

3

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏

ר

4

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏

ר

6

או

מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ +

ר

3

מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏

ר

3

ג. לימודי פיסיקה: חובה ובחירה – לפחות 62 נ"ז5

יש ללמוד קורסים בהיקף של לפחות 15 נ"ז מתקדמות, ובהן לפחות קורס סמינריוני אחד בלימודי החובה או הבחירה.

חובה – לפחות 56 נ"ז ובהן לפחות 13 נ"ז מתקדמות

מכניקה (‏20215‎)‏

ר

6

חשמל ומגנטיות (‏20250‎)‏

ר

6

אטומים מולקולות ותכונות החומר (‏20201‎)‏

ר

6

פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏

ר

6

מעבדה ביסודות הפיסיקה (‏20418‎)‏

ר

2

מעבדה בפיסיקה ב (‏20409‎)‏

ר

3

גלים ואופטיקה (‏20248‎)‏

ר

4

מכניקה אנליטית (‏20422‎)‏

ר

3

תרמודינמיקה לפיסיקאים (‏20482‎)‏ 6

ר

4

מעבדה בפיסיקה ג1 (‏20916‎)‏ #

מ

3

או

מעבדה בפיסיקה ג2 (‏20938‎)‏

מ

3

פיסיקה סטטיסטית (‏20314‎)‏

מ

3

פיסיקה קוואנטית 1 (‏20320‎)‏ 7 #

מ

4

שניים מתוך שלושת הקורסים הבאים:

מבוא לאסטרופיסיקה (‏20207‎)‏8,#

ר

3

פיסיקה של מצב מוצק (‏20913‎)‏ 9

מ

4

פיסיקה של החלקיקים היסודיים (‏20326‎)‏

מס

3

בחירה – לפחות 6 נ"ז10

אם צריך, יש לכלול בבחירה קורסים המקנים נ"ז מתקדמות להשלמת הדרישה ל-15 נ"ז מתקדמות בפיסיקה.

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ 5

פ

3

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ 5

ר

3

מבוא לאסטרופיסיקה (‏20207‎)‏ 8,#

ר

3

עולם החשמל והאלקטרוניקה א (‏‏20488‎‎)‏‏ 10

ר

4

עולם החשמל והאלקטרוניקה ב (‏489‏20‎‎)‏‏ 10

ר

4

אלקטרוניקה מתקדמת (‏20918‎)‏

3 ר+3מ

6

מוליכים למחצה (‏20402‎)‏

ר

4

התקני מוליכים למחצה (‏20403‎)‏

ר

4

תורת הקוואנטים א (‏20522‎)‏ 7

מ

4

תורת הקוואנטים ב: קשר כימי (‏20523‎)‏ 11

מ

3

לייזרים: עקרונות ושימושים (‏20912‎)‏ 11

מ

4

פיסיקה גרעינית (‏20547‎)‏

מ

4

מעבדה בפיסיקה ג1 (‏20916‎)‏ 13,12

מ

3

או

מעבדה בפיסיקה ג2 (‏20938‎)‏ 13,12

מ

3

אלקטרומגנטיות אנליטית (‏20589‎)‏

מ

4

נושאים מתקדמים בתורת הגלים (‏20923‎)‏

מ

3

פיסיקה קוואנטית 2 (‏20943‎)‏

מ

4

פרויקט מחקר בפיסיקה (‏20578‎)‏ 14

מ

4

קורסים בין-אוניברסיטאיים בפיסיקה 15

קורס של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת (‏ 20991 , 20992 ‎)‏ 15

מ

3

קורסים מתקדמים סמינריוניים

סמינר בטכנולוגיות מיקרואלקטרוניקה (‏20549‎)‏

מס

3

עקרונות פיסיקליים ברפואה (‏20329‎)‏

מס

3

פיסיקה של החלקיקים היסודיים (‏20326‎)‏ 8

מס

3

פרויקט מתקדם בפיסיקה א (‏20382‎)‏ 14

מס

3

פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (‏20383‎)‏ 14

מס

3

ד. דרישות סמינריוניות

לפחות קורס סמינריוני אחד בפיסיקה כמפורט בסעיף ג.

ה. בחירה חופשית

במסגרת הבחירה החופשית יש להשלים את מכסת נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות במדעים ל-24 נ"ז ולהשלים את מכסת נקודות הזכות לתואר ל-108 נ"ז. כמו כן יש ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ מתחום המדעים. את שאר נקודות הזכות לתואר ניתן להשלים בנקודות עודפות מסעיפים ב ו-ג, בקורסים בפיסיקה, או בכל דיסציפלינה אחרת.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

24 נ"ז הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 92 נ"ז במדעים הנדרשות בסעיף א(‏‏i‎‎)‏‏.

2

כלומר, לפחות 18 נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ.

3

במקום שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, אפשר ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏ או את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ +