בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי הטבע בהדגשת כימיה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 84 נ"ז במדעים

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים, ובכללן ולפחות 18 נ"ז שאינן במדעים-כללי1

(‏iii‎)‏

לא יותר מ-36 נקודות פתיחה

ב. לימודי תשתית: חובה – לפחות 19 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ 2

פ

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏3 +

פ

3

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏3

ר

3

או

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏3

פ3+ר3

6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏4

ר

6

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ או

ר

4

אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (‏20430‎)‏5 או

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏5 או

ר

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏6

ר

6

ג. לימודי כימיה: חובה ובחירה – לפחות 64 נ"ז

חובה – לפחות 40 נ"ז

(‏i‎)‏ הקורסים – 32 נ"ז:

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

כימיה אורגנית (‏20456‎)‏

ר

6

כימיה אי-אורגנית (‏20404‎)‏

ר

6

תרמודינמיקה (‏20483‎)‏ 7

ר

6

קינטיקה כימית (‏20241‎)‏

ר

3

ביוכימיה א לכימאים (‏20485‎)‏ או

ר

3

ביוכימיה א (‏20204‎)‏8

ר

4

(‏ii‎)‏ 4 קורסי מעבדה – 8 נ"ז:

מעבדה בכימיה כללית (‏20234‎)‏

ר

2

מעבדה: כימיה אורגנית (‏20439‎)‏

ר

2

מעבדה: כימיה אי-אורגנית (‏20463‎)‏

ר

2

מעבדה בכימיה פיסיקלית (‏20289‎)‏

ר

2

בחירה – 24 נ"ז9

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות, ובהן לפחות קורס מתקדם סמינריוני אחד. השלמת נ"ז המתקדמות ל-24 נ"ז מתקדמות תהיה בקורסים במדעים, מתוכם עד 6 נ"ז במדעים כללי.

מוליכים למחצה (‏20402‎)‏

ר

4

פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏ 10

ר

6

ביוכימיה ב (‏20247‎)‏

ר

3

מעבדה בביוכימיה של חלבונים (‏20405‎)‏

ר

2

סדנה בהדמיה מולקולרית (‏20932‎)‏

מ

2

שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית (‏20911‎)‏

מ

6

אנליזה של ניסויים (‏20340‎)‏

מ

3

דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים (‏20557‎)‏

מ

4

תורת הקוואנטים א (‏20522‎)‏

מ

4

תורת הקוואנטים ב: קשר כימי (‏ 20523 ‎)‏

מ

3

לייזרים: עקרונות ושימושים (‏20912‎)‏

מ

4

פרויקט מחקר בכימיה (‏20577‎)‏

מ

4

סימטריה: מתמטיקה, כימיה (‏20334‎)‏

מ

4

כימיה אורגנית מתקדמת (‏20915‎)‏

מ

6

קורסים בין-אוניברסיטאיים בכימיה 11

קורס של המכון הבין-אוניבריסטאי באילת (‏20992, 20991‎)‏11

מ

3

קורסים מתקדמים סמינריוניים 12

נושאים נבחרים בכימיה אורגנו מתכות-מעבר (‏20925‎)‏

מס

3

יסודות בכימיה של המצב המוצק (‏20555‎)‏

מס

3

מבט על ננו-חומרים (‏20917‎)‏

מס

3

נושאים בכימיה חישובית (‏20910‎)‏

מס

3

נושאים בכימיה אטמוספירית (‏20553‎)‏

מס

3

קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה (‏20592‎)‏

מס

3

ד. בחירה חופשית

במסגרת הבחירה החופשית יש להשלים את מכסת נקודות הזכות הנדרשות במדעים ל-84 נ"ז (‏מי שצברו את המכסות המינימליות של נקודות זכות בסעיפים ב ו-ג חייבים לצבור לפחות עוד 1 נ"ז במדעים‎)‏, להשלים את מכסת נקודות הזכות לתואר ל-108 נ"ז, וללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או את הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ מתחום המדעים. את המכסות הנדרשות ניתן להשלים בנקודות עודפות מסעיפים ב ו-ג או בקורסים בכימיה או בכל דיסציפלינה אחרת. בתוך 108 נ"ז הנדרשות לתואר מותר לצבור 24 נ"ז לכל היותר בקורסים שאינם במדעים.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

בסך הכל יש לצבור לפחות 18 נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות במדעים: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ.

2

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שעמדו בבחינת פטור. החל מסמסטר ג2018 הקורס יילמד במתכונת חדשה וייקרא יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים.

3

במקום צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א ו-ב או הקורס יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏ ניתן ללמוד את שלושת הקורסים מכניקה (‏20215‎)‏, חשמל ומגנטיות (‏20250‎)‏ ופרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏. מי שילמדו את שלושת הקורסים יידרשו לצבור בקורסי הבחירה שבסעיף ג, 18 נ"ז סך הכול, בנוסף לנקודות שמקנה הקורס פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏.

4

או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20474‎‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏, או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

5

הקורס דרוש ללימוד הקורס תורת הקוונטים א (‏20522‎)‏ המופיע בלימודי הבחירה בכימיה.

6

ידע קודם דרוש לקורס זה הוא הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏, או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20474‎‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏.

7

או הקורס תרמודינמיקה (‏20217, 3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקורס 20217 יצברו בלימודי החובה בכימיה ובלימודי הכימיה פחות 3 נ"ז, אשר תושלמנה בסעיף ד בנקודות בחירה במדעים.

8

הקורס הקנה עד סמסטר ב2016 3 נ"ז בלבד.

9

מי שלמדו את הקורסים כימיה בפעולה (‏20301‎)‏, תרמודינמיקה ב (‏20264‎)‏, נושאים מהתעשייה הכימית (‏20350‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה בלימודי כימיה.

מי שלמדו את הקורס סימטריה: מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה (‏20332‎)‏, שאינו מוצע עוד, יצברו 4 נ"ז מתקדמות בכימיה ו-2 נ"ז מתקדמות במדעי הטבע.

מי שלמדו את הקורס סימטריה: כימיה, ביולוגיה (‏20335‎)‏, שאינו מוצע עוד, יצברו 2 נ"ז מתקדמות בכימיה ו-2 נ"ז מתקדמות במדעי הטבע.

10

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2013 יכולים לבחור בין הקורס פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏ לבין הקורס אטומים, מולקולות ותכונות החומר (‏20201‎)‏.

11

במסגרת התכנית ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים בין-אוניברסיטאיים.

12

מי שלמדו את הקורס חמצן: אספקטים כימיים וביולוגיים (‏20349‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במסגרת הקורסים המתקדמים סמינריוניים.