בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי הטבע בהדגשת כימיה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏‏ לא ניתן עוד לציין את ההדגשה בתעודת הבוגר. ההדגשה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2025 ‏(‏כולל‎)‏‏. לאחר מכן לא תצוין עוד ההדגשה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 84 נ"ז במדעים

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים, ובכללן ולפחות 18 נ"ז שאינן במדעים-כללי1

(‏iii‎)‏

לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב. לימודי תשתית: חובה – לפחות 19 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏ 2

פ

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏3 +

פ

3

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏3

ר

3

או

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏3

פ3+ר3

6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏4

ר

6

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ או

ר

4

אלגברה לינארית לתלמידי מדעים (‏20430‎)‏,#5 או

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏5 או

ר

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏6

ר

6

ג. לימודי כימיה: חובה ובחירה – לפחות 65 נ"ז

חובה – לפחות 41 נ"ז

(‏i‎)‏ הקורסים – לפחות 33 נ"ז:

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

כימיה אורגנית (‏20456‎)‏

ר

6

כימיה אי-אורגנית (‏20404‎)‏

ר

6

תרמודינמיקה (‏20483‎)‏ 7

ר

6

פרקים בכימיה פיסיקלית (‏20497‎)‏ 8

ר

4

ביוכימיה א לכימאים (‏20485‎)‏ או

ר

3

ביוכימיה א (‏20204‎)‏9

ר

4

(‏ii‎)‏ 4 קורסי מעבדה – 8 נ"ז:

מעבדה בכימיה כללית (‏20234‎)‏

ר

2

מעבדה בכימיה אורגנית (‏20439‎)‏

ר

2

מעבדה בכימיה אי-אורגנית (‏20463‎)‏

ר

2

מעבדה בכימיה פיסיקלית (‏20289‎)‏

ר

2

בחירה – 24 נ"ז10

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות, ובהן לפחות קורס מתקדם סמינריוני אחד. השלמת מכסת נ"ז המתקדמות ל-24 תהיה בקורסים במדעים, מתוכם עד 6 נ"ז במדעים כללי.

ביוכימיה ב (‏20247‎)‏

ר

3

מוליכים למחצה (‏20402‎)‏

ר

4

פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏

ר

6

סדנה בהדמיה מולקולרית (‏20932‎)‏

מ

2

אנליזה של ניסויים (‏20340‎)‏

מ

3

כימיה אורגנית פיסיקלית (‏20926‎)‏

מ

3

תורת הקוואנטים ב: קשר כימי (‏ 20523 ‎)‏

מ

3

דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים (‏20557‎)‏

מ

4

לייזרים: עקרונות ושימושים (‏20912‎)‏

מ

4

פרויקט מחקר בכימיה (‏20577‎)‏

מ

4

סימטריה: מתמטיקה, כימיה (‏20334‎)‏

מ

4

תורת הקוואנטים א (‏20522‎)‏

מ

4

כימיה אורגנית מתקדמת (‏20915‎)‏

מ

6

שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית (‏20911‎)‏

מ

6

קורסים בין-אוניברסיטאיים בכימיה 11

קורס של המכון הבין-אוניברסיטאי באילת (‏20992, 20991‎)‏11

מ

3

קורסים מתקדמים סמינריוניים 12

יסודות בכימיה של המצב המוצק (‏20555‎)‏

מס

3

מבוא לפני השטח (‏20935‎)‏

מס

3

מבט על ננו-חומרים (‏20917‎)‏

מס

3

נושאים בכימיה אטמוספירית (‏20553‎)‏

מס

3

נושאים בכימיה חישובית (‏20910‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים בכימיה אורגנו מתכות-מעבר (‏20925‎)‏

מס

3

קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה (‏20592‎)‏

מס

3

ד. בחירה חופשית 8,7

במסגרת הבחירה החופשית יש להשלים את מכסת נקודות הזכות הנדרשות לתואר ל-108 נ"ז, וללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או את הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ מתחום המדעים. את המכסות הנדרשות ניתן להשלים בנקודות עודפות מסעיפים ב ו-ג או בקורסים בכימיה או בכל דיסציפלינה אחרת. בתוך 108 נ"ז הנדרשות לתואר מותר לצבור 24 נ"ז לכל היותר בקורסים שאינם במדעים.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 


1

בסך הכל יש לצבור לפחות 18 נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות במדעים: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ.

2

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

3

במקום צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א ו-ב או הקורס יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏ ניתן ללמוד את שלושת הקורסים מכניקה (‏20215‎)‏, חשמל ומגנטיות (‏20250‎)‏ ופרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏. מי שילמדו את שלושת הקורסים יידרשו לצבור בקורסי הבחירה שבסעיף ג, 18 נ"ז סך הכול, בנוסף לנקודות שמקנה הקורס פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏.

4

או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20474‎‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏, או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

5

הקורס דרוש ללימוד הקורס תורת הקוונטים א (‏20522‎)‏ המופיע בלימודי הבחירה בכימיה.

6

ידע קודם דרוש לקורס זה הוא הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏, או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20474‎‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי(‏20492‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏.

7

או הקורס תרמודינמיקה (‏20217, 3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקורס 20217 יצברו בלימודי החובה בכימיה ובלימודי הכימיה פחות 3 נ"ז, אשר תושלמנה בסעיף ד בנקודות בחירה במדעים.

8

או הקורס קינטיקה כימית (‏20241‎)‏, שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקרס 20241 ישלימו 1 נ"ז בסעיף ד בנקודות הבחירה במדעים.

9

הקורס הקנה עד סמסטר ב2016 3 נ"ז בלבד.

10

מי שלמדו את הקורסים תרמודינמיקה ב (‏20264‎)‏, נושאים מהתעשייה הכימית (‏20350‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה בלימודי כימיה. כמו כן, מי שלמדו את הקורס מעבדה בביוכימיה של חלבונים (‏20405‎)‏ עד סמסטר ג2018 (‏כולל‎)‏, וכן מי שיש להם תכנית לימודים מאושרת בתוקף הכוללת את הקורס, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה בלימודי כימיה.

11

במסגרת התכנית ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים בין-אוניברסיטאיים.

12

מי שלמדו את הקורס חמצן: אספקטים כימיים וביולוגיים (‏20349‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במסגרת הקורסים המתקדמים סמינריוניים.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בתיאור הקורס.