בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי הטבע

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 84 נ"ז במדעים, ובכללן –

לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים, ומתוכן

לפחות 12 נ"ז במדעי הטבע והחיים

ולכל היותר 6 נ"ז במדעים-כללי1

(‏ii‎)‏

לפחות 54 נ"ז במדעי הטבע והחיים2

(‏iii‎)‏

לא יותר מ-36 נקודות פתיחה

ב. לימודי חובה

הקורס יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏,3 לפחות קורס אחד במתמטיקה,4 לפחות קורס עיוני אחד בפיסיקה (‏שאינו קורס מעבדה‎)‏, לפחות קורס אחד בכימיה ולפחות קורס מעבדה אחד במדעי הטבע והחיים.5

ג. דרישות סמינריוניות

קורס סמינריוני/סמינר במדעים.6

ד. בחירה חופשית: 24 נ"ז

קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ מתחום המדעים. את יתר נקודות הזכות לתואר ניתן להשלים מקורסים במדעים או בכל תחום אחר.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

בסך הכל יש לצבור לפחות 18 נ"ז מתקדמות שמשויכות לדיסציפלינות מבין: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ. עד 6 נ"ז מתוכן יכולות להילמד בקורסים בין-אוניברסיטאיים.

2

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 הנקודות במדעים הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

3

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

4

אין למלא דרישה זו באמצעות הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏, למרות שהקורס מקנה נקודות זכות במתמטיקה.

5

הנקודות במתמטיקה הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת הנקודות במדעים הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏. שאר הנקודות (‏בפיסיקה, בכימיה, במעבדה‎)‏ נכללות גם במכסת הנקודות במדעי הטבע והחיים הנדרשות בסעיף א(‏ii‎)‏.

6

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 24 הנקודות המתקדמות במדעים הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.