חטיבה בכימיה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

24 נ"ז לפחות, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר

רמה

נ"ז

עולם הכימיה (‏20116‎)‏ 1

פ

3

כימיה כללית (‏20437‎)‏3,2 או

ר

6

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

+

כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏ (‏*‎)‏,3,2 או

ר

2

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

כימיה אורגנית(‏20456‎)‏ 4

ר

6

כימיה אי-אורגנית (‏20404‎)‏ 4

ר

6

ביוכימיה א (‏20204‎)‏ או

ר

4

ביוכימיה א לכימאים (‏20485‎)‏

ר

3

מעבדה בכימיה כללית (‏20234‎)‏

ר

2


1

מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2017 יצברו 4 נ"ז.

2

יש לשים לב לחפיפות בין הקורס עולם הכימיה לקורסים בכימיה כללית. ראו תיאורי הקורסים בקטלוג הקורסים.

3

קורס זה אינו מומלץ בתור קורס ראשון בכימיה למי שאין להם ידע מוקדם בתחום ברמה של 3 יחידות בגרות לפחות. ניתן להשלים את הידע באמצעות הקורס עולם הכימיה.

4

דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית.

(‏*‎)‏

ניתן ללמוד קורס זה, ללא עלות, לסטודנטים שנמדו את הקורס כימיה כללית א (‏20470‎)‏.