הפורום הכלכלי

במה הכוללת אנשי אקדמיה, אנשי עסקים ופוליטיקאים המתכנסים לדיון פתוח בנושאים העומדים בראש סדר היום הציבורי-כלכלי, על מנת לקיים סיעור מוחות ולתרום בכך לתרבותה, רווחתה ושגשוגה של החברה בישראל.

קישור לפורום הכלכלי»

דבר ראש התכנית

מתעניינים וסטודנטים בתחום מוזמנים להיכנס ולהתרשם מסרטון קצר המציג את תפישתה ומהותה של התכנית ללימודי תואר שני במינהל עסקים, מפיו של ראש התכנית, ד"ר אריה נחמיאס.

דבר ראש התכנית

דו"ח איכות המל"ג

ועדת מומחים בינ"ל שהוקמה ע"י המועצה להשכלה גבוהה לבחינת לימודי מינהל עסקים בישראל, פרסמה חוות דעת חיובית ביותר על תכנית הלימודים שלנו, תוך הדגשת תרומתה הייחודית להשכלה הניהולית הגבוהה בישראל

קישור לדו"ח איכות המל"ג »