בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי המחשב

במסלול התמחות באבטחת המרחב המקוון (‏אבטחת סייבר‎)‏1

א. לפחות 108 נ"ז במדעים ובהן:

לפחות 106 נ"ז במתמטיקה ובמדעי המחשב ובכללן –

לפחות 72 נ"ז במדעי המחשב ובהן לפחות 39 נקודות מתקדמות

ב. לימודי תשתית במתמטיקה: חובה – 34 נ"ז

רמה

נ"ז

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏

ר

4

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ 2

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ 2

ר

6

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏ 3

ר

4

לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏

ר

4

ג. לימודי מדעי המחשב: לפחות 66 נ"ז4

I. לימודי חובה במדעי המחשב: 37 נ"ז4

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 5

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

אלגוריתמים (‏20417‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏

ר

4

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏ 6

מ

4

II. לימודי חובה נוספים במדעי המחשב ייחודיים למסלול: 22 נ"ז4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 7

מ

6

אבטחת מערכות תוכנה (‏22923‎)‏

תש

4

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏ 8

מ

4

III. לימודי בחירה: לפחות 7 נ"ז

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

לכל היותר קורס אחד מרשימת הקורסים לתואר שני:

מבוא לעיבוד שפה טבעית (‏22933‎)‏

תש

4

מבוא לראייה ממוחשבת (‏22928‎)‏

תש

4

נושאים מתקדמים באבטחת המרחב המקוון9

תש

4

ד. דרישות סמינריוניות במדעי המחשב: 6 נ"ז

סמינר באבטחת המרחב המקוון (‏ 20927 ‎)‏

מס

3

סדנה באבטחת מידע (‏20931‎)‏

מס

3

ה. לימודי בחירה במדעים

סטודנטים שצברו בסעיפים ב-ד פחות מ-108 נ"ז נדרשים להשלים את המכסה ל-108 על ידי לימוד קורס מתוך רשימת קורסי הבחירה במדעי המחשב שבסעיף ג.III, או את הקורס אשנב למתמטיקה (‏04101, 6 נ"ז‎)‏, המומלץ כהכנה לקורסי החובה במתמטיקה בתכנית, או ללמוד קורס כלשהו במדעים.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה: לימודי מדעי המחשב הם מובְנים מיסודם. לפיכך יש חשיבות רבה לא רק לבחירה מושכלת של קורסים, אלא גם לתכנון הלימודים בסדר הגיוני. למשל, את לימודי החובה במתמטיקה מומלץ להקדים ככל האפשר. אפשר ורצוי להסתייע ביועצים האקדמיים.

שימו לב! מסלול ההתמחות אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על ההתמחות ניתן במסמך נלווה לתעודת הבוגר.


1

ראו גם תכנית לתואר בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי המחשב (‏ללא מסלול התמחות‎)‏. הלומדים לתואר עם מסלול התמחות עומדים גם בדרישות לתואר במדעי המחשב ללא התמחות

2

חובה ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏, או את שלושת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

3

קורס זה מותאם במיוחד לתלמידי מדעי המחשב. למעוניינים – אפשר לבחור במקומו את הקורס המעמיק יותר תורת ההסתברות (‏20416, 6 נ"ז‎)‏.

4

לימודי החובה בסעיף גI זהים ללימודי החובה בתכנית לתואר במדעי המחשב ללא התמחות. לימודי החובה בסעיף גII ייחודיים למסלול ההתמחות והם מוכלים בלימודי הבחירה לתואר ללא התמחות.

5

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

6

או הקורס סיבוכיות חישובית (‏20545, 4 נ"ז‎)‏ שאינו מוצע עוד.

7

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

8

עד לסמסטר ב2020 אפשר היה ללמוד במקום קורס זה את סמינר בתכנות מערכות דפנסיבי (‏‏20928‎‎)‏. דרישה זו הייתה בנוסף לסמינר באבטחת המרחב המקוון (‏‏20927‎‎)‏‏ אשר נדרש במסלול. שימו לב שסמינר בתכנות מערכות דפנסיבי מקנה 3 נ"ז ולא 4 נ"ז, כך שמי שלמדו אותו יצברו בסעיף גII ובסעיף ג כולו פחות 1 נ"ז.

9

הקורס עדיין אינו נלמד.