חוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים לתואר דו-חוגי

■ לפחות 62 נ"ז ובהן לפחות 45 נ"ז במדעי המחשב, ובכללן לפחות 12 נ"ז מתקדמות

לימודי תשתית: חובה – 17 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ (‏1‎)‏

ר

6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏

ר

4

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏ (‏2‎)‏

פ


(‏1‎)‏

או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

(‏2‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

הערות ללימודי התשתית

בשילוב עם חוגים במדעי החברה (‏אלא אם צוין אחרת‎)‏, אפשר ללמוד את הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ או מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111‎)‏, ובמקום הקורס הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏, אפשר ללמוד את צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏ ורגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏.

בשילוב עם החוג בפסיכולוגיה חובה ללמוד, במקום הקורס הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ את צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏ והתנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏.

בשילוב עם החוג בכלכלה, אפשר ללמוד את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ במקום הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏.


לימודי מדעי המחשב – מערכות ויישומים: 45 נ"ז

חובה – 26 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 1

ר

6

מבני נתונים (‏20433‎)‏ או

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

סמינר או סדנה במדעי המחשב 2

מס

3

בחירה – לפחות 19 נ"ז 4,3

ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות.

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏

ר

4

אלגוריתמים (‏20417‎)‏ 5

ר

4

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 6

מ

6

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

דרישות סמינריוניות

סמינר או סדנה במדעי המחשב.7


1

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

2

פירוט הסמינרים והסדנות במדעי המחשב מופיע בקטלוג הקורסים.

3

סטודנטים שלמדו את הקורס הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (‏20442‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה במדעי המחשב.

4

הלומדים לתואר בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ ובחוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים חייבים לכלול בלימודי הבחירה את הקורס אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏, וכן את הקורס אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏, שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה.

5

מומלץ רק למי שלמדו את הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏ או שסיימו בציון גבוה את הקורס מבני נתונים (‏20433‎)‏.

6

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

7

כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי המחשב. הלומדים לתואר בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ ובחוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים חייבים ללמוד את הסמינר: ממדעי המחשב להוראתם (‏20560‎)‏.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות לשילוב החוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

דרישות ייחודיות לתואר בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

חובה ללמוד במסגרת קורסי הבחירה בחוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים (‏בנוסף לקורסי החובה בחוג‎)‏ את הקורס אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏, וכן את הקורס אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏, שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה. במסגרת הדרישות הסמינריוניות במדעי המחשב, חובה ללמוד את הסמינר: ממדעי המחשב להוראתם (‏20560‎)‏.

דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

אין ללמוד את הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎‎)‏‏‏, במסגרת קורסי החוג בניהול.

החל מסמסטר א2015 החליף הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏‏10777‎‎)‏‏ את הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎‎)‏‏‏ בלימודי החובה בניהול, והקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע עבר ללימודי הבחירה.

סטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2015 ואילך, ילמדו את הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏‏10777‎‎)‏‏ במסגרת קורסי החובה בניהול.

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2015 אינם חייבים ללמוד את הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏‏10777‎‎)‏‏ במסגרת לימודי החובה בחוג בניהול, ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול, בלימודי ניהול ובתכנית כולה.

בלימודי הבחירה בחוג בניהול אין לבחור את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏.

הערה לגבי לימודי תואר שני במדעי המחשב

החוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים אינו מתאים למעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני במדעי המחשב. סטודנטים המתכננים להמשיך בלימודי תואר שני במדעי המחשב צריכים ללמוד את החוג במדעי המחשב.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.