חוג במדעי המחשב לתואר דו-חוגי

■ לפחות 72 נ"ז ובהן לפחות 42 נ"ז במדעי המחשב, ובכללן לפחות 12 נ"ז מתקדמות

לימודי תשתית: חובה – 30 נ"ז(‏1‎)‏

רמה

נ"ז

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ (‏2‎)‏

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ (‏2‎)‏

ר

6

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏

ר

4

לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏

ר

4


(‏1‎)‏

לסטודנטים המעוניינים בעתיד להמשיך ללימודים לתואר שני במדעי המחשב מומלץ ללמוד בנוסף את הקורס אלגברה ליניארית 2 (‏20229‎)‏, הנדרש ללימודי התואר השני, אחרת יידרשו להשלים אותו במסגרת קורסי ההשלמה לתואר שני.

(‏2‎)‏

חובה ללמוד את צמד הקורסים החדשים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏, או את שלושת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

לימודי מדעי המחשב: 42 נ"ז

חובה – 34 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 1

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

אלגוריתמים (‏20417‎)‏

ר

4

אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏ 2

מ

4

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

סמינר או סדנה במדעי המחשב3

מס

3

בחירה – 8 נ"ז4,5

בבחירה יש לכלול לפחות קורס מתקדם אחד

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏ 6

ר

4

תורת הקודים (‏20296‎)‏ 7

ר

4

אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏

ר

4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

חישוביות ביולוגית (‏20581‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 8

מ

6

גרפיקה ממוחשבת (‏20562‎)‏

מ

4

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

קומפילציה (‏20364‎)‏

מ

4

שפות תכנות (‏20905‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

דרישות סמינריוניות

סמינר או סדנה במדעי המחשב.9


1

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

2

או הקורס סיבוכיות חישובית (‏20545, 4 נ"ז‎)‏ שאינו מוצע עוד.

3

פירוט הסמינרים והסדנות במדעי המחשב מופיע בקטלוג הקורסים.

4

סטודנטים שלמדו את הקורס הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (‏20442‎)‏ שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה במדעי המחשב.

5

לסטודנטים המעוניינים בעתיד להמשיך ללימודים לתואר שני במדעי המחשב מומלץ ללמוד במסגרת קורסי הבחירה בחוג במדעי המחשב את הקורסים מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏ וארגון המחשב (‏20471‎)‏.

6

הקורס יוצא מרשימת קורסי הבחירה בתכנית זו החל מסמסטר א2021.

7

או הקורס במתכונתו הקודמת, שהקנתה 3 נ"ז לפני ג2016.

8

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏מתקדמות‎)‏.

9

כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי המחשב.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות לשילוב החוג במדעי המחשב עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

דרישות ייחודיות לתואר במדעי המחשב ובכימיה

חובה ללמוד את הקורס תורת הקוונטים א (‏20522‎)‏ במסגרת קורסי הבחירה בחוג בכימיה.

דרישות ייחודיות לתואר במדעי המחשב ובמדעי הקוגניציה

לתואר זה אין ללמוד את הקורס יסודות התכנות בשפת Java (‏‏20478‎‎)‏‏ במסגרת החוג במדעי הקוגניציה, אלא את הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏, שהוא חובה בחוג במדעי המחשב. לימוד קורס זה פוטר מלימודי מדעי המחשב בחוג במדעי הקוגניציה.

לימוד הקורס לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏, שהוא חובה בחוג במדעי המחשב, פוטר מלימוד הקורס מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏ בחוג במדעי הקוגניציה.

לפיכך, יש לצבור בחוג במדעי הקוגניציה פחות 10 נ"ז.

הערה לגבי המשך לימודים לתואר שני במדעי המחשב

לסטודנטים המעוניינים בעתיד להמשיך ללימודים לתואר שני במדעי המחשב מומלץ ללמוד בחוג במדעי המחשב את הקורסים מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏, ארגון המחשב (‏20471‎)‏, מערכות הפעלה (‏20594‎)‏.

התארים המוענקים לשילובים הדו-חוגיים

שילוב החוג במדעי המחשב עם חוג כלשהו במדעים מקנה תואר B.Sc..

שילוב החוג במדעי המחשב עם חוג כלשהו במדעי החברה או במדעי הרוח מקנה תואר B.A..

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.