בוגר (‏B.A.‎)‏ בהיסטוריה ובמדעי המחשב – מערכות ויישומים (‏116 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 17 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏ (‏1‎)‏

פ

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ (‏2‎)‏

ר

6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏

ר

4


(‏1‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

(‏2‎)‏

או צמד הקורסים החדשים חשבון אינפיניסטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

דרישות החוג בהיסטוריה

לימודי היסטוריה: 54 נ"ז

חובה – 18 נ"ז

(‏i‎)‏ העת העתיקה – לפחות 6 נ"ז:

רמה

נ"ז

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת – לפחות 6 נ"ז:

ראשיתה של אירופה: מערב אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏

ר

6

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה (‏10651‎)‏

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏

ר

6

(‏iii‎)‏ העת החדשה – לפחות 6 נ"ז:

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏

ר

6

בחירה – 36 נ"ז, מהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות1

כל סטודנט צריך לבחור תקופת התמחות מבין שלוש התקופות: העת העתיקה; ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת; העת החדשה. במסגרת קורסי הבחירה יש ללמוד 18 נ"ז בתקופת ההתמחות (‏מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות‎)‏. בשתי התקופות האחרות יש ללמוד 12 נ"ז בתקופה אחת, ו-6 נ"ז בתקופה האחרת. יש ללמוד 6 נ"ז ברמה מתקדמת מאחת מהתקופות האחרות.

(‏i‎)‏ העת העתיקה 1

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏ 2

פ

6

רומא: אימפריאליזם ואימפריה (‏10473‎)‏ 2

ר

6

תולדות התקופה ההלניסטית (‏10222‎)‏

ר

6

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (‏10700‎)‏

ר

6

מדינת החשמונאים (‏10419‎)‏ 3

ר

6

יהודה ורומא (‏10212‎)‏

ר

6

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל: משלהי תקופת האבן עד כיבושי אלכסנדר (‏10140‎)‏ 4

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 5

ר

6

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (‏10742‎)‏ 5

ר

6

משטרים בפוליס היוונית (‏10965‎)‏ 6

מ

6

מכורש עד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס (‏10550‎)‏

מ

6

מרד בר-כוכבא (‏10351‎)‏

מ

6

סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים (‏10572‎)‏

מ

6

הנצרות הקדומה (‏10531‎)‏

מ

6

מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של ממלכות ישראל ויהודה (‏10937‎)‏

מ

6

העבדות בעת העתיקה בישראל, בנצרות הקדומה ובעולם היווני-הרומי (‏10930‎)‏

מ

6

(‏ii‎)‏ ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת

ראשיתה של אירופה: מערב-אירופה בימי הביניים המוקדמים (‏10436‎)‏ 2

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏ 2

ר

6

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית (‏10297‎)‏

ר

6

קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים (‏10817‎)‏

ר

6

הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה (‏10651‎)‏ 2

ר

6

על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350 (‏10674‎)‏ 2

ר

6

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון (‏10755‎)‏

ר

6

אמנות הרנסנס באיטליה (‏10232‎)‏

ר

6

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (‏10432‎)‏

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 5

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏ 7

ר

6

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (‏10265‎)‏ 7

ר

6

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (‏10742‎)‏ 5

ר

6

ילדות בימי הביניים: ילדים יהודים וילדים נוצרים (‏10915‎)‏

מ

6

מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה (‏10945‎)‏

מ

6

עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (‏10500‎)‏

מ

6

אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות (‏10333‎)‏ 7

מ

6

ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם (‏10950‎)‏ 7

מ

6

האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות (‏10751‎)‏ 7

ר

6

(‏iii‎)‏ העת החדשה 1

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏ 2

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏ 2

ר

6

המהפכה הצרפתית (‏10782‎)‏ 2

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏ 2

ר

6

שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789 (‏ 10784 ‎)‏

ר

6

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏ 7

ר

6

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (‏10265‎)‏ 7

ר

6

יהודי רוסיה במאה ה-20 (‏10744‎)‏

ר

6

בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881 (‏10121‎)‏

ר

6

מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם (‏10423‎)‏

ר

6

בימי שואה ופקודה (‏10234‎)‏

ר

6

מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה (‏10109‎)‏

ר

6

האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות (‏10751‎)‏ 7

ר

6

המזרח התיכון בין מלחמות העולם (‏10425‎)‏

ר

6

המזרח התיכון בימינו (‏10646‎)‏

ר

6

צמיחת המדינות החדשות באפריקה (‏10206‎)‏

ר

6

הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה (‏10779‎)‏

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

החברה הערבית בישראל (‏10657‎)‏

ר

6

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏10655‎)‏

ר

6

עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית (‏10742‎)‏ 5

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏ 7

ר

6

תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה (‏10932‎)‏

מ

6

משיחיות יהודית בעת החדשה: משבתי צבי עד הרבי מלובביץ' (‏10968‎)‏

מ

6

נשים בחברה היהודית בארץ-ישראל (‏1948-1882‎)‏ (‏10582‎)‏

מ

6

סוגיות בחקר הלאומיות (‏10374‎)‏

מ

6

מנאורות לרומנטיקה: ראשיתה של הלאומיות הגרמנית (‏10513‎)‏ 8

מ

6

חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות-הברית (‏10336‎)‏ 9

מ

6

נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון (‏10510‎)‏

מ

6

פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית 1950-1820 (‏10589‎)‏

מ

6

יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 (‏10311‎)‏

מ

6

אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות (‏10333‎)‏ 7

מ

6

ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם (‏10950‎)‏ 7

מ

6

יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה (‏10573‎)‏

מ

6

יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (‏10565‎)‏ 10

מ

6

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (‏10594‎)‏

מ

6

חשיבה היסטורית (‏פרקים בפילוסופיה של היסטוריה‎)‏ (‏10337‎)‏ 11

מ

6

על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה (‏10938‎)‏

מ

6

האנטישמיות במאה ה-19 (‏10305‎)‏

מ

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בהיסטוריה בקורס מתקדם בתקופת ההתמחות.


1

סטודנטים שלמדו את הקורסים יהודים בין מוסלמים: מבוא לתולדות היהודים בארצות האסלאם בתקופה המודרנית (‏1914-1750‎)‏ (‏10499‎)‏, מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני, 1780-1820 (‏10317‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במניין נקודות הזכות בקורסי הבחירה בעת החדשה.

לסטודנטים העתידים ללמד בבתי הספר השייכים לחינוך הערבי, ומתוך התחשבות בדרישות תכנית הלימודים, מומלץ ללמוד שניים מתוך הקורסים האלה: החברה הערבית בישראל (‏10657‎)‏, בין ציון לציונות (‏10121‎)‏, עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (‏10500‎)‏, בימי שואה ופקודה (‏10234‎)‏, מבית לאומי למדינה בדרך (‏10423‎)‏.

2

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

3

הקורס נקרא בעבר מגלות לקוממיות: מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי.

4

הקורס נקרא בעבר מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא.

5

קורס זה עוסק במסגרת זמן רחבה ויכול להילמד במסגרת תקופות שונות, אך לצורך מניין הנקודות ייחשב רק לתקופת הלימודים השנייה ולא לתקופת ההתמחות.

6

או הקורס חילופי משטרים ביוון הקלאסית (‏10306‎)‏, שאינו מוצע עוד.

7

ניתן ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה של תקופת ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת (‏תקופה ii‎)‏ או של תקופת העת החדשה (‏תקופה iii‎)‏, אך לא במסגרת שתי התקופות.

8

בעבר נקרא הקורס גרמניה 1830-1770: מאומת תרבות לתרבות לאומית.

9

סטודנטים שלמדו את הקורס מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני, 1780-1820 (‏10317‎)‏, שאינו מוצע עוד, וכן את הקורס חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית: רציפות ושינוי בממשל ארצות-הברית (‏10336‎)‏ יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק באחד משני הקורסים.

10

יש הגבלה על מספר הסטודנטים שיכולים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה. לפרטים ראו תיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

11

קורס זה עוסק במסגרת זמן רחבה ויכול להילמד במסגרת תקופות שונות. פרטים ראו בתיאור הקורס. רצוי להיוועץ ביועץ החוג.

דרישות החוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים

לימודי מדעי המחשב – מערכות ויישומים: 45 נ"ז

חובה – 26 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 1

ר

6

מבני נתונים (‏20433‎)‏ או

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

סמינר או סדנה במדעי המחשב 2

מס

3

בחירה – לפחות 19 נ"ז 4,3

ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות.

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏

ר

4

אלגוריתמים (‏20417‎)‏ 5

ר

4

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 6

מ

6

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

דרישות סמינריוניות

סמינר או סדנה במדעי המחשב.7


1

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

2

פירוט הסמינרים והסדנות במדעי המחשב מופיע בקטלוג הקורסים.

3

סטודנטים שלמדו את הקורס הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (‏20442‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה במדעי המחשב.

4

הלומדים לתואר בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ ובחוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים חייבים לכלול בלימודי הבחירה את הקורס אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏, וכן את הקורס אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏, שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה.

5

מומלץ רק למי שלמדו את הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏ או שסיימו בציון גבוה את הקורס מבני נתונים (‏20433‎)‏.

6

החל מסמסטר א2021 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

7

כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי המחשב. הלומדים לתואר בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ ובחוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים חייבים ללמוד את הסמינר: ממדעי המחשב להוראתם (‏20560‎)‏.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.