בוגר (‏B.A.‎)‏ בתקשורת ובמדעי המחשב – מערכות ויישומים (‏126 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏ (‏1‎)‏

פ

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ (‏2‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ (‏3‎)‏

ר

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ (‏4‎)‏

ר

6

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏

ר

4

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצוב (‏10769‎)‏(‏5‎)‏

ר

4

שיטות מחקר איכותניות (‏10748‎)‏

ר

3


(‏1‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

(‏2‎)‏

או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏.

(‏3‎)‏

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏ ורגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏.

(‏4‎)‏

או צמד הקורסים חשבון אינפיניסטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

(‏5‎)‏

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

דרישות החוג בתקשורת

לימודי תקשורת: 57 נ"ז

חובה – 35 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לחשיבה חברתית (‏10161‎)‏

פ

3

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ #

ר

6

תקשורת בישראל (‏10612‎)‏ #

ר

3

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (‏10439‎)‏

ר

6

מבוא למדיה חדשים (‏10838‎)‏ 1

ר

4

תקשורת ודעת קהל (‏10716‎)‏

ר

6

שיח התקשורת (‏10758‎)‏

ר

4

דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל (‏10724‎)‏

ר

3

סדנאות חובה – 4 נ"ז2

סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי (‏10618‎)‏ # או

ר

2

עיתונאות מעשית בעידן הדיגיטלי:סדנה והתמחות (‏10848‎)‏ 3

ר

4

סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי (‏10746‎)‏

ר

2

סדנת רדיו (‏10749‎)‏

ר

2

סדנה ביחסי ציבור (‏10763‎)‏ או

ר

2

יחסי ציבור הלכה למעשה: סדנה והתמחות (‏10849‎)‏ 4

ר

4

ממנועי חיפוש לרשתות חברתיות: חיפוש, ניטור ומדדי השפעה מקוונים (‏10822‎)‏ 5

ר

2

בחירה – 18 נ"ז7,6

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

חקר השפה: יסודות ויישומים (‏10143‎)‏ #

פ

6

קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (‏10712‎)‏ 8

ר

4

לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער (‏10698‎)‏ #

ר

6

פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏

ר

6

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6

תקשורת כתרבות (‏10532‎)‏

מ

6

משחק, משחקים ומשחקיות במדיה המודרניים (‏10987‎)‏

מ

6

יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת (‏10946‎)‏

מ

6

דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום (‏10991‎)‏

מ

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏ 9

מס

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בתקשורת.


1

קורס זה הינו  קורס חובה החל מסמסטר 2021א. מי שלמדו את הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (‏10712‎)‏ עד סמסטר ב2020 (‏כולל‎)‏ הקורס יחשב להם כקורס חובה במקומו.

2

מי שלמדו את סדנה בעריכה עיתונאית (‏10658‎)‏, סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (‏10621‎)‏, שאינן מוצעות עוד, הסדנאות תחשבנה להם במסגרת חובת הסדנאות.

3

מי שלמדו את הקורס סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי (‏10618‎)‏ לא יוכלו ללמוד קורס זה.

4

מי שלמדו את הקורס סדנה ביחסי ציבור (‏10763‎)‏ לא יוכלו ללמוד קורס זה.

5

הסדנה מוצעת בפורמט מקוון עם חובת נוכחות במפגשים.

6

סטודנטים לתואר בניהול ובתקשורת שילמדו את הקורס המתקדם ניהול הפרסום (‏10344‎)‏ במסגרת החוג בניהול יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בחוג בתקשורת. לפיכך, יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז (‏כולן מתקדמות‎)‏ במקום 18 נ"ז וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

7

מי שלמדו את הקורסים תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏ (‏6 נ"ז‎)‏, סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (‏ 10921‎)‏ (‏6 נ"ז‎)‏ שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים אלו ייחשבו להם במסגרות לימודי הבחירה

8

מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2021 הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי החובה והם יהיו פטורים מלימוד הקורס מבוא למדיה חדשים (‏10838‎)‏.

9

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

דרישות החוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים

לימודי מדעי המחשב – מערכות ויישומים: 45 נ"ז

חובה – 26 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 1

ר

6

מבני נתונים (‏20433‎)‏ או

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

סמינר או סדנה במדעי המחשב 2

מס

3

בחירה – לפחות 19 נ"ז 4,3

ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות.

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏ 5

ר

4