בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעים בהדגשת מדעי המחשב

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 84 נ"ז במדעים, ובכללן – לפחות 53 נ"ז במדעי המחשב

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים,1 ובכללן – לפחות 18 נ"ז מתקדמות במדעי המחשב2

(‏iii‎)‏

לא יותר מ-36 נקודות פתיחה

ב. לימודי חובה: לפחות 49 נ"ז

מתמטיקה: לפחות 23 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ +

ר

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏

ר

6

או

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏3 +

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏3

ר

6

אלגברה לינארית לתלמידי מדעים (‏20430‎)‏# או

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ או

ר

3

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏4

ר

4

מדעי המחשב: לפחות 23 נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 5

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏

ר

4

אלגוריתמים (‏20417‎)‏

ר

4

סמינר אחד או סדנה אחת במדעי המחשב6

מס

3

פיסיקה – לפחות 3 נ"ז

לפחות קורס עיוני אחד (‏שאינו קורס מעבדה‎)‏.

ג. לימודי מדעי המחשב: בחירה – לפחות 30 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות 15 נ"ז מתקדמות.

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏ 7

ר

4

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

תורת הקודים (‏20296‎)‏ 8

ר

4

אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏

מ

4

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 9

מ

6

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏

מ

4

גרפיקה ממוחשבת (‏20562‎)‏

מ

4

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

חישוביות ביולוגית (‏20581‎)‏

מ

4

שפות תכנות (‏20905‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

קומפילציה (‏20364‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏ 10

מ

4

אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏ 11

מ

4

סדנה במדעי המחשב12

מס

3

לכל היותר שני קורסים לתואר שני במדעי המחשב13

תש

4

ד. דרישות סמינריוניות

לפחות סמינר אחד או סדנה אחת במדעי המחשב14 ולכל היותר שלושה קורסים סמינריוניים (‏סדנה או סמינר‎)‏ ובכללם לכל היותר שני סמינרים.

ה. בחירה חופשית

קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ מתחום המדעים. את שאר נקודות הזכות לתואר (‏כמפורט בסעיף א‎)‏ ניתן להשלים בקורסים במדעי המחשב (‏סעיף ג‎)‏ או בכל דיסציפלינה אחרת.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שימו לב: לימודי מדעי המחשב הם מובְנים מיסודם. לפיכך יש חשיבות רבה לא רק לבחירה מושכלת של קורסים, אלא גם לתכנון הלימודים בסדר הגיוני. למשל, את לימודי החובה במתמטיקה מומלץ להקדים ככל האפשר. אפשר ורצוי להסתייע ביועצים האקדמיים.

סטודנטים שלומדים לקראת תואר במדעים בהדגשת מדעי המחשב ומתכננים להמשיך בלימודי תואר שני במדעי המחשב, יצטרכו להשלים קורסים במתמטיקה ו/או במדעי המחשב. מומלץ להתייעץ עם יועץ לתואר שני אילו קורסי השלמה יידרשו.


1

24 הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 הנקודות במדעים הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

2

18 הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 53 הנקודות הנדרשות במדעי המחשב בסעיף א(‏i‎)‏.

3

במקום צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ אפשר ללמוד את שלושת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20474‎‎)‏‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‏‎)‏‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏‏20423‎‎)‏‏, או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏, או את שלושת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

4

קורס זה מותאם במיוחד לתלמידי מדעי המחשב. למעוניינים – אפשר לבחור במקומו את הקורס המעמיק יותר תורת ההסתברות (‏20416, 6 נ"ז‎)‏.

5

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

6

פירוט הסמינרים והסדנאות במדעי המחשב מופיע בקטלוג הקורסים.

7

החל מסמסטר א2021 יצברו הסטודנטים בקורס זה 3 נ"ז (‏במקום 4 נ"ז‎)‏ בשל חפיפה עם הקורס אלגוריתמים (‏20417‎)‏.

8

או הקורס במתכונתו הקודמת, שהקנתה 3 נ"ז לפני סמסטר ג2016.

9

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

10

הידע הקודם הדרוש לקורס מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏ כולל את הקורס לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏. אפשר ללמוד קורס זה במסגרת קורסי הבחירה החופשית שבסעיף ה.

11

הקורס אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏ דרוש כידע קודם לקורס זה. אפשר ללמוד אותו במסגרת קורסי הבחירה במדעי המחשב. כמו כן, ידע קודם דרוש נוסף הוא אחד מבין הקורסים משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏, מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏20218‎)‏, אותם אפשר ללמוד במסגרת לימודי הבחירה החופשית.

12

לכל היותר שתי סדנאות בנוסף לדרישות החובה. פירוט הסדנאות במדעי המחשב מופיע בקטלוג הקורסים.

13

להרשמה לקורסים מתואר שני במדעי המחשב יש צורך באישור יועץ.

14

כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי המחשב שבסעיף ב.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בתיאור הקורס.