בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי המחשב ובכימיה (‏136 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 36 נ"ז(‏1‎)‏

רמה

נ"ז

יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ (‏2‎)‏

פ

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ +

פ

3

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏

ר

3

או

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏

פ3+ר3

6

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ (‏3‎)‏

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ (‏3‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏

ר

4

לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏

ר

4


(‏1‎)‏

לסטודנטים המעוניינים בעתיד להמשיך ללימודים לתואר שני במדעי המחשב מומלץ ללמוד בנוסף את הקורס אלגברה ליניארית 2 (‏20229‎)‏, הנדרש ללימודי התואר השני, אחרת יידרשו להשלים אותו במסגרת קורסי ההשלמה לתואר שני.

(‏2‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

(‏3‎)‏

חובה ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏, או את שלושת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.

דרישות ייחודיות לתואר במדעי המחשב ובכימיה

חובה ללמוד את הקורס תורת הקוונטים א (‏20522‎)‏ במסגרת קורסי הבחירה בחוג בכימיה.

דרישות החוג במדעי המחשב

לימודי מדעי המחשב: 42 נ"ז

חובה – 34 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 1

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

אלגוריתמים (‏20417‎)‏

ר

4

אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏ 2

מ

4

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

סמינר או סדנה במדעי המחשב3

מס

3

בחירה – 8 נ"ז4,5

בבחירה יש לכלול לפחות קורס מתקדם אחד

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏ 6

ר

4

תורת הקודים (‏20296‎)‏ 7

ר

4

אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏

ר

4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

חישוביות ביולוגית (‏20581‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 8

מ

6

גרפיקה ממוחשבת (‏20562‎)‏

מ

4

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

קומפילציה (‏20364‎)‏

מ

4

שפות תכנות (‏20905‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

דרישות סמינריוניות

סמינר או סדנה במדעי המחשב.9


1

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

2

או הקורס סיבוכיות חישובית (‏20545, 4 נ"ז‎)‏ שאינו מוצע עוד.

3

פירוט הסמינרים והסדנות במדעי המחשב מופיע בקטלוג הקורסים.

4

סטודנטים שלמדו את הקורס הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (‏20442‎)‏ שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה במדעי המחשב.

5

לסטודנטים המעוניינים בעתיד להמשיך ללימודים לתואר שני במדעי המחשב מומלץ ללמוד במסגרת קורסי הבחירה בחוג במדעי המחשב את הקורסים מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏ וארגון המחשב (‏20471‎)‏.

6

הקורס יוצא מרשימת קורסי הבחירה בתכנית זו החל מסמסטר א2021.

7

או הקורס במתכונתו הקודמת, שהקנתה 3 נ"ז לפני ג2016.

8

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏מתקדמות‎)‏.

9

כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי המחשב.

דרישות החוג בכימיה

לימודי כימיה: 57 נ"ז

א. חובה – 39 נ"ז

(‏i‎)‏ הקורסים – לפחות 35 נ"ז

רמה

נ"ז

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

כימיה אורגנית (‏20456‎)‏

ר

6

כימיה אי-אורגנית (‏20404‎)‏

ר

6

תרמודינמיקה (‏20483‎)‏ 1

ר

6

פרקים בכימיה פיסיקלית2 (‏20497‎)‏

ר

4

ביוכימיה א לכימאים (‏20485‎)‏ או

ר

3

ביוכימיה א (‏20204‎)‏3

ר

4

מעבדה בכימיה כללית (‏20234‎)‏ 4

ר

2

(‏ii‎)‏ 2 קורסי מעבדה – 4 נ"ז 4

מעבדה בכימיה אורגנית (‏20439‎)‏

ר

2

מעבדה בכימיה אי-אורגנית (‏20463‎)‏

ר

2

מעבדה בכימיה פיסיקלית (‏20289‎)‏

ר

2

ב. בחירה – 15 נ"ז5,3

בבחירה יש לכלול לפחות 9 נ"ז מתקדמות

ביוכימיה ב (‏20247‎)‏

ר

3

מוליכים למחצה (‏20402‎)‏

ר

4

פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏

ר

6

סדנה בהדמיה מולקולרית (‏20932‎)‏

מ

2

אנליזה של ניסויים (‏20340‎)‏

מ

3

תורת הקוואנטים ב: קשר כימי (‏20523‎)‏

מ

3

כימיה אורגנית פיסיקלית (‏20926‎)‏

מ

3

דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים (‏20557‎)‏

מ

4

לייזרים: עקרונות ושימושים (‏20912‎)‏

מ

4

סימטריה: מתמטיקה, כימיה (‏20334‎)‏

מ

4

פרויקט מחקר בכימיה (‏20577‎)‏

מ

4

תורת הקוואנטים א (‏20522‎)‏

מ

4

כימיה אורגנית מתקדמת (‏20915‎)‏

מ

6

שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית (‏20911‎)‏

מ

6

ג. דרישות סמינריוניות – לפחות 3 נ"ז6

לפחות קורס מתקדם סמינריוני אחד

יסודות בכימיה של המצב המוצק (‏20555‎)‏

מס

3

מבוא לפני שטח (‏20935‎)‏

מס

3

מבט על ננו-חומרים (‏20917‎)‏

מס

3

נושאים בכימיה אטמוספירית (‏20553‎)‏

מס

3

נושאים בכימיה חישובית (‏20910‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים בכימיה של אורגנו מתכות-מעבר (‏20925‎)‏

מס

3

קורס סמינריוני בנושא מיוחד בכימיה (‏20592‎)‏

מס

3


1

או הקורס תרמודינמיקה (‏20217, 3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקורס 20217 יצברו פחות 3 נ"ז בלימודי החובה בכימיה, בלימודי הכימיה ובתכנית כולה.

2

או את הקורס קינטיקה כימית (‏20241‎)‏, שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקורס 20241 יצברו פחות 1 נ"ז בלימודי החובה בכימיה,בלימודי הכימיה ובתכנית כולה.

3

הקורס ביוכימיה א (‏20204‎)‏ הקנה, לפני סמסטר א2017, 3 נ"ז בלבד. הנקודה העודפת יכולה להשתלב בלימודי הבחירה בכימיה.

4

הקורס מעבדה בכימיה כללית (‏20234‎)‏ הוא חובה בתכנית החל מסמסטר ג2018, בנוסף לשני קורסי מעבדה אחרים שיש לבחור מסעיף א(‏ii‎)‏. מי שלמדו שני קורסי מעבדה בכימיה עד סמסטר ב2018 (‏כולל‎)‏, יהיו פטורים מהמעבדה הנוספת, ויצברו בלימודי החובה בכימיה, בלימודי כימיה ובתכנית כולה, פחות 2 נ"ז. מי שלמדו את מעבדה בכימיה של חלבונים (‏20405‎)‏ עד סמסטר ג2018, או שיש להם תכנית לימודים מאושרת ותקפה הכוללת את הקורס, הקורס ייחשב להם כקורס מעבדה בסעיף א(‏ii‎)‏.

5

סטודנטים שלמדו את הקורסים נושאים מהתעשייה הכימית (‏20350‎)‏, תרמודינמיקה ב (‏20264‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה בלימודי כימיה.

6

נקודות זכות עודפות מסעיף זה ייכללו בסעיף ב. כמו כן, מי שלמדו את הקורס חמצן: אספקטים כימיים וביולוגיים (‏20349‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם בסעיף הדרישות הסמינריוניות בלימודי כימיה.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.