בוגר (‏B.A.‎)‏ בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ ובמדעי המחשב – מערכות ויישומים (‏114 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 21 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏(‏1‎)‏

פ

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏(‏2‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ (‏3‎)‏

ר

4

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ (‏4‎)‏

ר

6

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏

ר

4


(‏1‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

(‏2‎)‏

או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏.

(‏3‎)‏

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏ ורגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏.

(‏4‎)‏

או צמד הקורסים חשבון אינפיניסטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏,שאינו מוצע עוד.

דרישות ייחודיות לתואר בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ ובמדעי המחשב - מערכות ויישומים

חובה ללמוד במסגרת קורסי הבחירה בחוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים (‏בנוסף לקורסי החובה בחוג‎)‏ את הקורס אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏, וכן את הקורס אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏, שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה. במסגרת הדרישות הסמינריוניות במדעי המחשב, חובה ללמוד את הסמינר: ממדעי המחשב להוראתם (‏20560‎)‏.

דרישות החוג בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏

לימודי חינוך: 48 נ"ז

חובה – 24 נ"ז1

רמה

נ"ז

תכנון, לימודים, הוראה והערכה (‏10106‎)‏

ר

6

פרקים בסוציולוגיה של החינוך (‏10485‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏ 2

ר

6

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ 1

ר

6

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏ 3

בחירה – 24 נ"ז6,5,4,1

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

שונות בחינוך (‏10807‎)‏

ר

6

קריאה: תאוריה ומעשה (‏10123‎)‏

ר

6

סוגיות בחינוך מיוחד (‏10139‎)‏

ר

6

מחוננות וכישרונות מיוחדים (‏10711‎)‏

ר

6

לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער (‏10698‎)‏

ר

6

הכנסת שינויים למערכת החינוך (‏10318‎)‏

מ

6

פעילות גומלין בכיתה (‏10328‎)‏

מ

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏

מ

6

מנהיגות ויישומיה בחינוך (‏10528‎)‏

מ

6

ליקויי למידה (‏10527‎)‏

מ

6

מטפורה בחשיבה החינוכית (‏10568‎)‏

מ

6

הפרעת קשב והיפראקטיביות (‏10563‎)‏

מ

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בחינוך.


1

הקורס פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ הוא חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2012 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2012 רשאים לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם או לוותר עליו. מי שלא ילמדו את הקורס יידרשו לצבור במסגרת החובה בלימודי חינוך פחות 6 נ"ז, ובמסגרת הבחירה 6 נ"ז נוספות. הקורס אתגרים בניהול בית ספר (‏10635‎)‏, שאינו מוצע עוד, ייחשב בלימודי הבחירה למי שלמדו אותו לפני סמסטר א2016.

2

במסגרת הלימודים לתואר בפסיכולוגיה ובחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ אין ללמוד את הקורס פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏. דרישה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2012 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודים לפני סמסטר א2012 רשאים לכלול את הקורס פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏ בתכנית הלימודים שלהם על פי יתר דרישות התכנית. אם יבחרו לעשות כן, באפשרותם לוותר על הקורס פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ ובמקרה זה יידרשו לצבור במסגרת החובה בלימודי חינוך פחות 6 נ"ז, ובלימודי הבחירה 6 נ"ז נוספות.

3

סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת בתוקף שהקורס אינו נכלל בתכנית הלימודים שלהם, פטורים מקורס זה.

4

סטודנטים הלומדים לתואר בניהול ובחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ חייבים ללמוד במסגרת הבחירה את הקורסים המתקדמים הכנסת שינויים למערכת החינוך (‏10318‎)‏ ומנהיגות ויישומיה בחינוך (‏10528‎)‏.

5

הקורס פילוסופיה של המדע (‏20202‎)‏ נכלל בעבר במסגרת לימודי הבחירה למי שלומדים חינוך בשילוב עם חוג אחר במדעים. קורס זה ייחשב בלימודי הבחירה רק למי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2016, ולומדים בתכנית זו בשילוב עם חוג אחר במדעים.

6

מי שלמדו את הקורס הוראה יחידנית (‏10256‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.

דרישות החוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים

לימודי מדעי המחשב – מערכות ויישומים: 45 נ"ז

חובה – 26 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 1

ר

6

מבני נתונים (‏20433‎)‏ או

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

סמינר או סדנה במדעי המחשב 2

מס

3

בחירה – לפחות 19 נ"ז 4,3

ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות.

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏

ר

4

אלגוריתמים (‏20417‎)‏ 5

ר

4

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 6

מ

6

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

דרישות סמינריוניות

סמינר או סדנה במדעי המחשב.7


1

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

2

פירוט הסמינרים והסדנות במדעי המחשב מופיע בקטלוג הקורסים.

3

סטודנטים שלמדו את הקורס הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (‏20442‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה במדעי המחשב.

4

הלומדים לתואר בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ ובחוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים חייבים לכלול בלימודי הבחירה את הקורס אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏, וכן את הקורס אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏, שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה.

5

מומלץ רק למי שלמדו את הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏ או שסיימו בציון גבוה את הקורס מבני נתונים (‏20433‎)‏.

6

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

7

כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי המחשב. הלומדים לתואר בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ ובחוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים חייבים ללמוד את הסמינר: ממדעי המחשב להוראתם (‏20560‎)‏.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.