בוגר (‏B.A.‎)‏ בכלכלה ובמדעי המחשב – מערכות ויישומים (‏112 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 14 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏(‏1‎)‏

פ

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏(‏2‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ (‏3‎)‏

ר

4

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ (‏4‎)‏

פ

3

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏

ר

4


(‏1‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

(‏2‎)‏

או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏.

(‏3‎)‏

או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏.

(‏4‎)‏

או הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏‏20406‎)‏, או צמד הקורסים חשבון אינפיניסטסימלי 1 (‏‏20474‎‎)‏‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏‏20475‎‎)‏‏, או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20474‎‎)‏‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏‏20492‎‎)‏‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20106‎‎)‏‏, שאינו מוצע עוד. מי שבחרו באחת מן האפשרויות הללו יצטרכו להשלים בעצמם, לפי הצורך, נושאים חסרים מתוך ספרי הקורס  חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏‏10142‎‎)‏‏.

דרישות החוג בכלכלה

לימודי כלכלה: 53 נ"ז1

חובה – 35 נ"ז1

רמה

נ"ז

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

מקרוכלכלה א (‏10793‎)‏

ר

3

מקרוכלכלה ב (‏10794‎)‏

ר

3

מושגי יסוד באקונומטריקה (‏10284‎)‏

ר

6

תורת המחירים א (‏10627‎)‏

ר

3

תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ 1

ר

4

תורת המחירים ג (‏10629‎)‏

ר

3

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 18 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות שלושה קורסים מקבוצה א, ולפחות 12 נ"ז מתקדמות בסך הכל.

קבוצה א2

כלכלת ישראל (‏10954‎)‏ או

מ

3

כלכלת ישראל – משולב התנסות מעשית (‏10998‎)‏ #

מ

6

כלכלה בין-לאומית ריאלית (‏10397‎)‏

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

כלכלת עבודה (‏10519‎)‏

מ

3

כלכלה ציבורית (‏10917‎)‏ או

מ

3

כלכלה ציבורית – משולב התנסות מעשית (‏10997‎)‏ #

מ

6

כלכלה בין-דורית (‏10574‎)‏ או

מ

3

כלכלה בין-דורית – משולב התנסות מעשית (‏10996‎)‏ #

מ

6

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

מכרזים ושווקים אלקטרוניים (‏10949‎)‏

מ

3

קבוצה ב

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏ 3

ר

4

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏ 4

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ 5

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

היסטוריה כלכלית (‏10933‎)‏

מ

6

פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים (‏10992‎)‏ 6

מס

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בכלכלה.


1

החל מסמסטר א2018 הקורס תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ מקנה 4 נ"ז. מי שלמדו את הקורס עד סמסטר ב2017 במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו 1 נ"ז פחות בלימודי החובה בכלכלה, בחוג בכלכלה, ובתכנית כולה.

2

מי שלמדו את הקורס כלכלה מוניטרית בין-לאומית (‏10398, 3 נ"ז‎)‏, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה בקבוצה זו.

3

אין ללמוד את הקורס נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏10444‎)‏ במסגרת לימודים לתואר בכלכלה ובמתמטיקה.

4

מי שיילמדו את הקורס מסמסטר א2021 ואילך, לא יוכלו לכתוב בו עבודה סמינריונית במסגרת תכנית לימודים זו.

5

בתכנית לתואר בפסיכולוגיה ובכלכלה אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏ במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ במסגרת החוג בכלכלה, אך אין ללמוד את שני הקורסים.

6

חובה לכתוב הקורס זה עבודה סמינריונית למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.

#

בתכנית זו אפשר ללמוד קורס אחד בלבד המשלב התנסות מעשית.

דרישות החוג במדעי המחשב - מערכות ויישומים

לימודי מדעי המחשב – מערכות ויישומים: 45 נ"ז

חובה – 26 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 1

ר

6

מבני נתונים (‏20433‎)‏ או

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

סמינר או סדנה במדעי המחשב 2

מס

3

בחירה – לפחות 19 נ"ז 4,3

ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות.

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏

ר

4

אלגוריתמים (‏20417‎)‏ 5

ר

4

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 6

מ

6

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

דרישות סמינריוניות

סמינר או סדנה במדעי המחשב.7


1

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

2

פירוט הסמינרים והסדנות במדעי המחשב מופיע בקטלוג הקורסים.

3

סטודנטים שלמדו את הקורס הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (‏20442‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה במדעי המחשב.

4

הלומדים לתואר בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ ובחוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים חייבים לכלול בלימודי הבחירה את הקורס אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏, וכן את הקורס אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏, שאינו מופיע ברשימת קורסי הבחירה.

5

מומלץ רק למי שלמדו את הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏ או שסיימו בציון גבוה את הקורס מבני נתונים (‏20433‎)‏.

6

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

7

כמפורט לעיל בדרישות החובה במדעי המחשב. הלומדים לתואר בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ ובחוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים חייבים ללמוד את הסמינר: ממדעי המחשב להוראתם (‏20560‎)‏.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.