חטיבה בקולנוע

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, לפי הפירוט הבא:

חובה – 18 נ"ז

רמה

נ"ז

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6

מבוא לקולנוע ישראלי (‏10421‎)‏ 1

ר

6

תולדות הקולנוע ב: 1980-1940(‏10683‎)‏

ר

6

בחירה – 12-6 נ"ז

תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (‏10648‎)‏

ר

6

מבוא לתאוריות קולנועיות (‏10792‎)‏

ר

6

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏10655‎)‏

ר

6

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (‏10693‎)‏

ר

6

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה ומגדר (‏10747‎)‏

ר

6

תאוריות קולנועיות של חוויית הצפייה (‏10958‎)‏

ר

6

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (‏10534‎)‏

מ

6

ניצולי השואה בקולנוע הישראלי (‏10551‎)‏2

מ

6

הקולנוע הפלסטיני (‏10578‎)‏

מ

6

ז'אנרים של המותחן בקולנוע (‏10911‎)‏

מ

6

זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני (‏10927‎)‏

מ

6

הקולנוע הישראלי במפנה האלף (‏10939‎)‏

מ

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏

מ

6

 


1

או הקורס סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע, שאינו מוצע עוד.

2

או הקורס ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים, שאינו מוצע עוד.