בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

לתואר במדעי הרוח בהדגשת קולנוע:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז במדעי הרוח, ובכללן לפחות 72 נ"ז בקולנוע

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן לפחות 18 נ"ז בקולנוע

לתואר במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע:

(‏i‎)‏ לפחות 72 נ"ז בקולנוע, ולפחות 18 נ"ז במדעי החברה1

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן לפחות 18 נ"ז בקולנוע

ב. לימודי קולנוע: 72 נ"ז

חובה – 30 נ"ז

רמה

נ"ז

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6

מבוא לקולנוע ישראלי (‏10421‎)‏ 2

ר

6

תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (‏10648‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע ב: 1940-1980 (‏10683‎)‏

ר

6

מבוא לתאוריות קולנועיות (‏10792‎)‏ 3

ר

6

בחירה – לפחות 42 נ"ז, ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות

קורסים רגילים – עד 24 נ"ז

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏10655‎)‏

ר

6

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (‏10693‎)‏

ר

6

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה ומגדר (‏10747‎)‏

ר

6

תאוריות קולנועיות של חוויית הצפייה (‏10958‎)‏

ר

6

סדנאות – 6 נ"ז4

סדנה בסיסית בצילום ובעריכה קולנועיים (‏10805‎)‏ 5

ר

3

סדנת תסריטאות למתחילים (‏10806‎)‏ 5

ר

3

קורסים מתקדמים – לפחות 18 נ"ז

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (‏10534‎)‏

מ

6

ניצולי השואה בקולנוע הישראלי (‏10551‎)‏ 6

מ

6

הקולנוע הפלסטיני (‏10578‎)‏

מ

6

ז'אנרים של המותחן בקולנוע (‏10911‎)‏

מ

6

זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני (‏10927‎)‏

מ

6

הקולנוע הישראלי במפנה האלף (‏10939‎)‏

מ

6

ג. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת בקולנוע ואחת במדעי הרוח או במדעי החברה.

ד. בחירה חופשית

סטודנטים לתואר בוגר במדעי הרוח בהדגשת קולנוע חייבים ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים. חובה זאת אינה חלה על הלומדים לתואר בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע. את שאר נקודות הזכות לתואר (‏כמפורט בסעיף א‎)‏ ניתן להשלים בקורסים נוספים בקולנוע (‏מסעיף ב‎)‏ או בכל דיסציפלינה אחרת.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת7

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי החברה.

2

או הקורס סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע (‏10421‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3

קורס זה הוא חובה בתכנית החל מסמסטר ב2015 במקום הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (‏10734‎)‏. מי שלמדו את הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו לפני סמסטר ב2015, פטורים מלימוד קורס זה. סטודנטים אלה שיבחרו בכל זאת ללמוד גם את הקורס מבוא לתאוריות קולנועיות, הקורס תורת הספרות והתרבות ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה בתרבות ובאמנות.

4

אין חובה לבחור בסדנאות. אפשר לצבור בסדנאות לא יותר מ-6 נ"ז לתואר. מי שלמדו את סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (‏10621, 2 נ"ז‎)‏, או את סדנת בימוי (‏10803, 2 נ"ז‎)‏, שאינן מוצעות עוד, הסדנה תחשב להם במסגרת סעיף הסדנאות.

5

לפני סמסטר ג2017 הקנה הקורס 2 נ"ז בלבד.

6

או הקורס ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים (‏10551‎)‏, שאינו מוצע עוד.

7

נדרש רק לתואר במדעי הרוח בהדגשת קולנוע, ולא לתואר במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע.