בוגר באמנויות במסלול ניהול אמנויות

א. לפחות 108 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות

את נקודות הזכות הנדרשות יש לצבור על פי הדרישות הבאות:

ב. לימודי אמנויות: חובה ובחירה – 84 נ"ז

חובה – 18 נ"ז

חטיבה רב-תחומית בתרבות ובאמנויות

18 נ"ז, מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות, מתוך הקורסים הבאים:1

רמה

נ"ז

מבוא לאסתטיקה (‏10496‎)‏

ר

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (‏10734‎)‏ 2

ר

6

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏

ר

6

נרטיב: עיון רב-תחומי (‏10916‎)‏ 3

מ

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏

מ

6

בחירה – 66 נ"ז

(‏i‎)‏ יש לצבור 24 נ"ז בקורסי מבוא בארבע מתוך חמש החטיבות שלהלן – 6 נ"ז בכל חטיבה.

(‏ii‎)‏ בשתיים מן החטיבות שנבחרו בסעיף (‏i‎)‏, יש לצבור 36 נ"ז – 18 נ"ז בכל חטיבה (‏נוסף על קורס המבוא שנבחר בחטיבה‎)‏, מתוכן לפחות 6 נ"ז מתקדמות בכל חטיבה.

(‏iii‎)‏ יש לצבור 6 נ"ז נוספות בבחירה חופשית מכלל הקורסים שבסעיף ב.4

חטיבה בספרות

קורסי מבוא – לפחות 6 נ"ז

רמה

נ"ז

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏

פ

6

יצירות נבחרות בספרות המערב (‏10778‎)‏ 5

ר

6

קורסים נוספים 6

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏

פ

6

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (‏10221‎)‏

ר

6

הפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏

ר

6

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (‏10292‎)‏

ר

6

עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות (‏10246‎)‏

ר

6

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית – בין תש"ח לתש"ך (‏10429‎)‏

ר

6

שירת החול העברית בספרד המוסלמית (‏10647‎)‏

ר

6

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה ועד המאה ה-20 (‏10814‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏

ר

6

הפואמה הביאליקאית (‏10962‎)‏ 7

מ

6

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה לספרות (‏10335‎)‏

מ

6

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏

מ

6

ספרות ואתיקה: קריאה במבחר יצירות הפרוזה העברית של המאה ה-20 (‏‏10963‎‎)‏‏

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏

מ

6

העולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (‏10334‎)‏

מס

6

זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון (‏10301 ‎)‏ 8

מס

6

חטיבה בקולנוע

קורס מבוא

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6

קורסים נוספים

מבוא לקולנוע ישראלי (‏10421‎)‏ 9

ר

6

מבוא לתאוריות קולנועיות (‏10792‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (‏10648‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 (‏10683‎)‏

ר

6

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏10655‎)‏

ר

6

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (‏10693‎)‏

ר

6

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידאולוגיה ומגדר (‏10747‎)‏

ר

6

תאוריות קולנועיות של חוויית הצפייה (‏10958‎)‏

ר

6

הקולנוע הפלסטיני (‏10578‎)‏

מ

6

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (‏10534‎)‏

מ

6

ניצולי השואה בקולנוע הישראלי (‏10551‎)‏

מ

6

זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני (‏10927‎)‏

מ

6

ז'אנרים של המותחן בקולנוע (‏10911‎)‏

מ

6

הקולנוע הישראלי במפנה האלף (‏10939‎)‏

מ

6

חטיבה בתולדות האמנות

קורס מבוא

יסודות שפת האמנות החזותית (‏10489‎)‏ 10

פ

6

קורסים נוספים

אמנות בעידן הטכנולוגי (‏10124‎)‏

ר

6

אמנות יוון ורומי (‏10816‎)‏

ר

6

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון (‏10755‎)‏

ר

6

אמנות הרנסנס באיטליה (‏10232‎)‏

ר

6

"טבע דומם": ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם (‏10675‎)‏

ר

6

מבוא לאמנות בארצות האסלאם (‏10783‎)‏

ר

6

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (‏10594‎)‏

מ

6

היבטים כּוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות המאה ה-20 (‏10590‎)‏

מ

6

מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת", אמנות ישראלית 1988-1948 (‏10961‎)‏

מ

6

חטיבה במוסיקה

קורס מבוא

מבוא למוסיקה (‏10113‎)‏ 11

פ

6

קורסים נוספים

התנסויות סימפוניות (‏10164‎)‏

פ

3

פיתוח שמיעה (‏10167‎)‏

פ

3

תולדות המוסיקה המערבית א (‏10732‎)‏

ר

6

תולדות המוסיקה המערבית ב (‏10733‎)‏

ר

6

האופרה (‏10411‎)‏

ר

6

מבנים הרמוניים א (‏10677‎)‏

ר

3

מבנים הרמוניים ב (‏10743‎)‏

ר

3

המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (‏10251‎)‏

ר

6

הסגנון הקלאסי (‏10626‎)‏

ר

6

מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת (‏10767‎)‏

ר

6

תולדות הג'ז (‏10719‎)‏

ר

6

מוסיקה פופולרית בישראל (‏10785‎)‏

ר

6

בטהובן: מורד ורומנטיקן (‏10934‎)‏

מ

6

מבעד לצלילים: מוסיקה בשיח הביקורתי (‏10959‎)‏

מ

6

חטיבה בתאטרון

קורס מבוא

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏

פ

6

קורסים נוספים

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏

ר

6

תאטרון בחברה (‏10738‎)‏

ר

6

קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד (‏10762‎)‏

ר

6

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏10919‎)‏

מ

6

מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (‏10928‎)‏

מ

6

ג. מסלול ניהול אמנויות – 24 נ"ז

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ 12

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 12

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏

ר

6

תרבות וארגונים (‏10566‎)‏ 14,13

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏ 14,13

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏ 14,13

מ

6

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏ 14,13

מ

6

סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים (‏10981‎)‏ 15

מס

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בקורסים מתקדמים מסעיף ב. המשתתפים בסמינר מצטיינים בניהול (‏10981‎)‏ הכלול בקורסי המסלול (‏סעיף ג‎)‏, יכתבו בו את אחת העבודות הסמינריוניות במקום באחד מהקורסים המתקדמים מסעיף ב.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

המסלול אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על מסלול ההתמחות ניתן אך ורק במסמך נלווה לתעודת הבוגר.


1

סטודנטים שלמדו את הקורס ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏10639‎)‏, שאינו מוצע עוד ,הקורס יחשב להם כקורס רב-תחומי בתרבות ובאמנויות או כקורס בספרות, כבחירתם, אך לא בשניהם.

2

אפשר ללמוד את הקורס במסגרת קורסי החובה בחטיבה הרב-תחומית או במסגרת חטיבת קורסי הבחירה בספרות, אך לא בשתיהן.

3

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2019. שימו לב שלקורס זה יש תנאי קבלה הכוללים את הקורס הפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏, שהוא קורס בחירה בחטיבה בספרות.

4

או הקורס מיתוסים בתרבות הישראלית (‏10487‎)‏, שאינו מוצע עוד.

5

סטודנטים שלמדו את הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏‏‏10107‎‎‎‎)‏‏ לפני סמסטר ב2019, הקורס יכול להחשב להם במסגרת קורסי המבוא בחטיבה בספרות במקום הקורס יצירות נבחרות בספרות המערב (‏‏‏‏10778‎)‏. לסטודנטים שילמדו את שני הקורסים, יחשב הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏ במסגרת הקורסים הנוספים בחטיבה בספרות.

6

סטודנטים שלמדו את הקורסים מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים‏ (‏10477‎)‏, בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (‏10259‎)‏ ואלתרמן הצעיר ושירתו (‏10245‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בחטיבה בספרות.

7

או הקורס שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק (‏1900-1890‎)‏ (‏10340‎)‏, שאינו מוצע עוד. הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2019.

8

הקורס נקרא בעבר ש"י עגנון: "עגונות" ו"עידו ועינם" – מקורות, מבנים, משמעויות.

9

או הקורס סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע, שאינו מוצע עוד.

10

הקורס נקרא בעבר תולדות האמנות: מבוא כללי.

11

סטודנטים שאין להם ידע קודם בקריאת תווים ובמושגים בסיסיים בתאוריה המוסיקלית, נדרשים ללמוד תחילה את הקורסים מוסיקה ממבט ראשון (‏10148, 3 נ"ז‎)‏ ומוסיקה ממבט ראשון שלב ב (‏10158, 3 נ"ז‎)‏.

12

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430, 4 נ"ז‎)‏ לפני סמסטר ב2018, מנועים מלימוד קורס זה.

13

סטודנטים הלומדים לתואר בוגר באמנויות במסלול ניהול אמנויות אינם רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה.

14

לקורס זה נדרשים כתנאי קבלה קורסים הנכללים במסגרת קורסי הבחירה במסלול ניהול אמנויות.

15

לקורס זה נדרשים כתנאי קבלה קורסים שאינם נכללים במסגרת קורסי הבחירה במסלול ניהול אמנויות. לקורס יוכלו להתקבל רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.