חוג באמנויות לתואר דו-חוגי

■ לפחות 54 נ"ז ובהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות

לימודי אמנויות: 54 נ"ז

חובה – 18 נ"ז

חטיבה רב-תחומית בתרבות ובאמנויות

18 נ"ז, מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות, מתוך הקורסים הבאים:1

רמה

נ"ז

מבוא לאסתטיקה (‏10496‎)‏

ר

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (‏10734‎)‏ 2

ר

6

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏

ר

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏

מ

6

בחירה – 36 נ"ז בשתי חטיבות

(‏i‎)‏ יש לצבור 12 נ"ז בקורסי מבוא בשתיים מתוך חמש החטיבות שלהלן – 6 נ"ז בכל חטיבה.

(‏ii‎)‏ באחת משתי החטיבות שנבחרו בסעיף (‏i‎)‏ יש לצבור 18 נ"ז נוספות, מתוכן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

(‏iii‎)‏ יש לצבור 6 נ"ז נוספות מבין הקורסים מן החטיבה השנייה שנבחרה.

חטיבה בספרות

קורסי מבוא – לפחות 6 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לשירה (‏10808‎)‏ 3

ר

6

יצירות נבחרות בספרות המערב (‏10778‎)‏ 4

ר

6

קורסים נוספים 5

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏ 3

פ

6

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏ 4

פ

6

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (‏10221‎)‏

ר

6

הפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏

ר

6

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (‏10292‎)‏

ר

6

עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות (‏10246‎)‏

ר

6

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך – לאומיות ומגדר (‏10429‎)‏

ר

6

מרכז או שוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית (‏10825‎)‏

ר

6

שירת החול העברית בספרד המוסלמית (‏10647‎)‏

ר

6

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה עד המאה ה-20 (‏10814‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏

ר

6

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה לספרות (‏10335‎)‏

מ

6

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏

מ

6

ספרות ואתיקה: קריאה במבחר יצירות הפרוזה העברית של המאה ה-20 (‏‏10963‎‎)‏‏

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏

מ

6

העולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (‏10334‎)‏ 6

מ

6

זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון (‏10301‎)‏ #

מ

6

חטיבה בקולנוע

קורס מבוא

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6

קורסים נוספים

מבוא לקולנוע ישראלי (‏10421‎)‏ 7

ר

6

מבוא לתאוריות קולנועיות (‏10792‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (‏10648‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 (‏10683‎)‏

ר

6

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏10655‎)‏

ר

6

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (‏10693‎)‏

ר

6

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידאולוגיה ומגדר (‏10747‎)‏

ר

6

תאוריות קולנועיות של חוויית הצפייה (‏10958‎)‏

ר

6

הקולנוע הפלסטיני (‏10578‎)‏

מ

6

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (‏10534‎)‏

מ

6

ניצולי השואה בקולנוע הישראלי (‏10551‎)‏ #

מ

6

זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני (‏10927‎)‏

מ

6

ז'אנרים של המותחן בקולנוע (‏10911‎)‏

מ

6

הקולנוע הישראלי במפנה האלף (‏10939‎)‏

מ

6

חטיבה בתולדות האמנות

קורס מבוא

יסודות שפת האמנות החזותית (‏10489‎)‏ #

פ

6

קורסים נוספים

אמנות בעידן הטכנולוגי (‏10124‎)‏

ר

6

על מפתן המודרניזם: אמנות וחברה במאה ה-19 (‏10819‎)‏

ר

6

אמנות יוון ורומי (‏10816‎)‏

ר

6

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון (‏10755‎)‏

ר

6

אמנות הרנסנס באיטליה (‏10232‎)‏

ר

6

"טבע דומם": ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם (‏10675‎)‏

ר

6

מבוא לאמנות בארצות האסלאם (‏10783‎)‏

ר

6

יצירה חזותית בחברה היהודית (‏10797‎)‏

ר

6

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (‏10594‎)‏

מ

6

היבטים כּוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות המאה
ה-20 (‏10590‎)‏

מ

6

מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת", אמנות ישראלית 1988-1948 (‏10961‎)‏

מ

6

חטיבה במוסיקה

קורס מבוא

מבוא למוסיקה (‏10113‎)‏ 8

פ

6

קורסים נוספים

התנסויות סימפוניות (‏10164‎)‏

פ

3

פיתוח שמיעה (‏10167‎)‏

פ

3

תולדות המוסיקה המערבית א (‏10732‎)‏

ר

6

תולדות המוסיקה המערבית ב (‏10733‎)‏

ר

6

האופרה (‏10411‎)‏

ר

6

מבנים הרמוניים א (‏10677‎)‏

ר

3

מבנים הרמוניים ב (‏10743‎)‏

ר

3

המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (‏10251‎)‏

ר

6

הסגנון הקלאסי (‏10626‎)‏

ר

6

מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת (‏10767‎)‏

ר

6

תולדות הג'ז (‏10719‎)‏

ר

6

בטהובן: מורד ורומנטיקן (‏10934‎)‏

מ

6

מבעד לצלילים: מוסיקה בשיח הביקורתי (‏10959‎)‏

מ

6

חטיבה בתאטרון

קורס מבוא

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏

פ

6

קורסים נוספים

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏

ר

6

תאטרון בחברה (‏10738‎)‏

ר

6

קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד (‏10762‎)‏

ר

6

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏10919‎)‏

מ

6

מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (‏10928‎)‏

מ

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת באחד מן הקורסים המתקדמים בתכנית.


1

סטודנטים שלמדו את הקורסים ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏10639‎)‏ ונרטיב: עיון רב-תחומי (‏10916‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורס ייחשב להם במסגרת החטיבה הרב-תחומית בתרבות ובאמנויות או במסגרת החטיבה בספרות, אך לא בשתיהן.

2

אפשר ללמוד את הקורס במסגרת החטיבה הרב-תחומית בתרבות ובאמנויות או במסגרת החטיבה בספרות, אך לא בשתיהן.

3

סטודנטים שלמדו את הקורס הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏ לפני סמסטר א2020 או שהקורס כלול להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, הקורס יוכל להחשב להם במסגרת קורסי המבוא או במסגרת קורסי הבחירה בספרות אך לא בשניהם. סטודנטים אלה יוכלו ללמוד את הקורס מבוא לשירה (‏10808‎)‏ במסגרת קורסי הבחירה בספרות.

4

סטודנטים שלמדו את הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏‏‏10107‎‎‎‎)‏‏ לפני סמסטר ב2019, הקורס יכול להחשב להם במסגרת קורסי המבוא בחטיבה בספרות במקום הקורס יצירות נבחרות בספרות המערב (‏‏‏‏10778‎)‏. לסטודנטים שילמדו את שני הקורסים, ייחשב הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏ במסגרת הקורסים הנוספים בחטיבה בספרות.

5

סטודנטים שלמדו את הקורסים מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים‏ (‏10477‎)‏, בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (‏10259‎)‏, אלתרמן הצעיר ושירתו (‏10245‎)‏, הפואמה הביאליקאית (‏10962‎)‏ (‏או הקורס שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק [1900-1890] (‏10340‎)‏‎)‏ ומיתוסים בתרבות הישראלית (‏10487‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בחטיבה בספרות.

6

הקורס יילמד לאחרונה בסמסטר א2021.

7

או הקורס סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע, שאינו מוצע עוד.

8

סטודנטים שאין להם ידע קודם בקריאת תווים ובמושגים בסיסיים בתאוריה המוסיקלית, נדרשים ללמוד תחילה את הקורסים מוסיקה ממבט ראשון (‏10148‎)‏ ומוסיקה ממבט ראשון: שלב ב (‏10158‎)‏, המקנים כל אחד 3 נ"ז. סטודנטים השולטים בחומר הנלמד בקורס זה יוכלו לקבל פטור מלימודו באמצעות עמידה בבחינה. יש לקבל אישור לגשת לבחינה מהיועצת לסטודנטים למוסיקה, ענת שרון. קבלת הפטור מותנה בקבלת ציון 80 לפחות בבחינה. סטודנטים שקיבלו פטור מקורס זה ישלימו את מכסת נקודות הזכות הנדרשות בחטיבה במוסיקה מתוך הקורסים הנוספים בחטיבה זו.

#

שם הקורס שונה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות לשילוב החוג באמנויות עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.