בוגר באמנויות

א. לפחות 108 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות

את נקודות הזכות הנדרשות יש לצבור על פי הדרישות הבאות:

ב. לימודי אמנויות: חובה ובחירה – 84 נ"ז

חובה – 18 נ"ז

חטיבה רב-תחומית בתרבות ובאמנויות

18 נ"ז, מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות, מתוך הקורסים הבאים:1

רמה

נ"ז

מבוא לאסתטיקה (‏10496‎)‏

ר

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (‏10734‎)‏ 2

ר

6

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏

ר

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏

מ

6

בחירה – 66 נ"ז

(‏i‎)‏ יש לצבור 24 נ"ז בקורסי מבוא בארבע מתוך חמש החטיבות שלהלן – 6 נ"ז בכל חטיבה.

(‏ii‎)‏ בשתיים מן החטיבות שנבחרו בסעיף (‏i‎)‏, יש לצבור 36 נ"ז – 18 נ"ז בכל חטיבה (‏נוסף על קורס המבוא שנבחר בחטיבה‎)‏, מתוכן לפחות 6 נ"ז מתקדמות בכל חטיבה.

(‏iii‎)‏ יש לצבור 6 נ"ז נוספות בבחירה חופשית מכלל הקורסים שבסעיף ב.

חטיבה בספרות

קורסי מבוא – לפחות 6 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לשירה (‏10808‎)‏ 3

ר

6

יצירות נבחרות בספרות המערב (‏10778‎)‏ 4

ר

6

קורסים נוספים 5

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏ 3

פ

6

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏ 4

פ

6

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (‏10221‎)‏

ר

6

הפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏

ר

6

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (‏10292‎)‏

ר

6

עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות (‏10246‎)‏

ר

6

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך – לאומיות ומגדר (‏10429‎)‏

ר

6

שירת החול העברית בספרד המוסלמית (‏10647‎)‏

ר

6

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה עד המאה ה-20 (‏10814‎)‏

ר

6

מרכז או שוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית (‏10825‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏

ר

6

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה לספרות (‏10335‎)‏

מ

6

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏

מ

6

ספרות ואתיקה: קריאה במבחר יצירות הפרוזה העברית של המאה ה-20 (‏‏10963‎‎)‏‏

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏

מ

6

העולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (‏10334‎)‏

מס

6

זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון (‏10301 ‎)‏ #

מס

6

חטיבה בקולנוע

קורס מבוא

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6

קורסים נוספים

מבוא לקולנוע ישראלי (‏10421‎)‏ 6

ר

6

מבוא לתאוריות קולנועיות (‏10792‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (‏10648‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 (‏10683‎)‏

ר

6

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏10655‎)‏

ר

6

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (‏10693‎)‏

ר

6

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידאולוגיה ומגדר (‏10747‎)‏

ר

6

תאוריות קולנועיות של חוויית הצפייה (‏10958‎)‏

ר

6

הקולנוע הפלסטיני (‏10578‎)‏

מ

6

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (‏10534‎)‏

מ

6

ניצולי השואה בקולנוע הישראלי (‏10551‎)‏ #

מ

6

זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני (‏10927‎)‏

מ

6

ז'אנרים של המותחן בקולנוע (‏10911‎)‏

מ

6

הקולנוע הישראלי במפנה האלף (‏10939‎)‏

מ

6

חטיבה בתולדות האמנות

קורס מבוא

יסודות שפת האמנות החזותית (‏10489‎)‏ #

פ

6

קורסים נוספים

אמנות בעידן הטכנולוגי (‏10124‎)‏

ר

6

על מפתן המודרניזם: אמנות וחברה במאה ה-19 (‏10819‎)‏

ר

6

אמנות יוון ורומי (‏10816‎)‏

ר

6

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון (‏10755‎)‏

ר

6

אמנות הרנסנס באיטליה (‏10232‎)‏

ר

6

"טבע דומם": ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם (‏10675‎)‏

ר

6

מבוא לאמנות בארצות האסלאם (‏10783‎)‏

ר

6

יצירה חזותית בחברה היהודית (‏10797‎)‏

ר

6

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (‏10594‎)‏

מ

6

היבטים כּוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות המאה
ה-20 (‏10590‎)‏

מ

6

מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת", אמנות ישראלית 1988-1948 (‏10961‎)‏

מ

6

חטיבה במוסיקה

קורס מבוא

מבוא למוסיקה (‏10113‎)‏ 7

פ

6

קורסים נוספים

התנסויות סימפוניות (‏10164‎)‏

פ

3

פיתוח שמיעה (‏10167‎)‏

פ

3

תולדות המוסיקה המערבית א (‏10732‎)‏

ר

6

תולדות המוסיקה המערבית ב (‏10733‎)‏

ר

6

האופרה (‏10411‎)‏

ר

6

מבנים הרמוניים א (‏10677‎)‏

ר

3

מבנים הרמוניים ב (‏10743‎)‏

ר

3

המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (‏10251‎)‏

ר

6

הסגנון הקלאסי (‏10626‎)‏

ר

6

מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת (‏10767‎)‏

ר

6

תולדות הג'ז (‏10719‎)‏

ר

6

מוסיקה פופולרית בישראל (‏10785‎)‏

ר

6

בטהובן: מורד ורומנטיקן (‏10934‎)‏

מ

6

מבעד לצלילים: מוסיקה בשיח הביקורתי (‏10959‎)‏

מ

6

חטיבה בתאטרון

קורס מבוא

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏

פ

6

קורסים נוספים

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏

ר

6

תאטרון בחברה (‏10738‎)‏

ר

6

קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד (‏10762‎)‏

ר

6

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏10919‎)‏

מ

6

מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (‏10928‎)‏

מ

6

ג. בחירה חופשית: 24 נ"ז

במסגרת הבחירה החופשית יש להשלים את הדרישה ל-108 נ"ז, מהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות. אפשר ללמוד קורסים נוספים מסעיף ב או קורסים אחרים במדעי הרוח או במדעי החברה. מומלץ לבחור קורסים בנושאים הבאים: בלשנות, לשון עברית, היסטוריה, פילוסופיה, מדעי היהדות, סוציולוגיה ותקשורת, או קורסים שיש להם זיקה לתחום האמנויות מתוך הרשימה הבאה (‏מומלץ להיעזר ביועצים המחלקתיים‎)‏. כמו כן, יש לכלול לפחות קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים.

להלן רשימת קורסים מומלצים, שיש להם זיקה לתחום האמנויות: 8

מבוא לבלשנות תאורטית (‏10730‎)‏

ר

6

לשון, חברה ותרבות (‏10641‎)‏

ר

6

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏

ר

6

דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום (‏10991‎)‏

ר

6

מנאורות לרומנטיקה: ראשיתה של הלאומיות הגרמנית (‏10513‎)‏ #

מ

6

תקשורת כתרבות (‏10532‎)‏ 9

מ

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בקורסים מתקדמים מסעיף ב.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

סטודנטים שלמדו את הקורסים ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏10639‎)‏ ונרטיב: עיון רב תחומי (‏10916‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסים רב-תחומיים בתרבות ובאמנויות או כקורסים בספרות, כבחירתם, אך לא בשניהם.

2

אפשר ללמוד את הקורס במסגרת קורסי החובה בחטיבה הרב-תחומית או במסגרת חטיבת קורסי הבחירה בספרות, אך לא בשתיהן.

3

סטודנטים שלמדו את הקורס הסיפור העברי הקצר במאה ה-20 (‏10112‎)‏ לפני סמסטר א2020 או שהקורס כלול להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, הקורס יוכל להחשב להם במסגרת קורסי המבוא או במסגרת קורסי הבחירה בספרות אך לא בשניהם. סטודנטים אלה יוכלו ללמוד את הקורס מבוא לשירה (‏10808‎)‏ במסגרת קורסי הבחירה בספרות.

4

סטודנטים שלמדו את הקורס גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏‏‏‏10107‎‎‎‎)‏‏ לפני סמסטר ב2019, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי המבוא בחטיבה בספרות ויוכלו ללמוד את הקורס יצירות נבחרות בספרות המערב (‏‏‏‏10778‎)‏ במסגרת קורסי הבחירה.

5

סטודנטים שלמדו את הקורסים מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים‏ (‏10477‎)‏, בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (‏10259‎)‏, אלתרמן הצעיר ושירתו (‏10245‎)‏, הפואמה הביאליקאית (‏10778‎)‏ (‏או הקורס שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק [1890-1900] (‏10340‎)‏‎)‏ ומיתוסים בתרבות הישראלית (‏10487‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בחטיבה בספרות.

6

או הקורס סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע, שאינו מוצע עוד.

7

סטודנטים שאין להם ידע קודם בקריאת תווים ובמושגים בסיסיים בתאוריה המוסיקלית, נדרשים ללמוד תחילה את הקורסים מוסיקה ממבט ראשון (‏10148‎)‏ ומוסיקה ממבט ראשון: שלב ב (‏10158‎)‏, המקנים כל אחד 3 נ"ז. אפשר ללמוד קורסים אלה במסגרת סעיף ג. סטודנטים השולטים בחומר הנלמד בקורס זה יוכלו לקבל פטור מלימודו באמצעות עמידה בבחינה. יש לקבל אישור לגשת לבחינה מהיועצת לסטודנטים למוסיקה, ענת שרון. קבלת הפטור מותנה בקבלת ציון 80 לפחות בבחינה. סטודנטים שקיבלו פטור מקורס זה ישלימו את מכסת נקודות הזכות הנדרשות בחטיבה במוסיקה מתוך הקורסים הנוספים בחטיבה זו.

8

וכן הקורס תקשורת, תרבות ופנאי בישראל (‏10503‎)‏, שאינו מוצע עוד.

9

לקורס מתקדם זה נדרשים בתנאי הקבלה קורסים שאינם נכללים בתכנית. אפשר לעמוד בתנאי הקבלה במסגרת הבחירה החופשית שבסעיף זה.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.