בוגר באמנויות

א. לפחות 108 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות

את נקודות הזכות הנדרשות יש לצבור על פי הדרישות הבאות:

ב. לימודי אמנויות: חובה ובחירה – 84 נ"ז

חובה – 18 נ"ז

חטיבה רב-תחומית בתרבות ובאמנויות

18 נ"ז, מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות, מתוך הקורסים הבאים:

רמה

נ"ז

מבוא לאסתטיקה (‏10496‎)‏

ר

6

ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏10639‎)‏ 1

ר

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (‏10734‎)‏ 1

ר

6

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏

ר

6

נרטיב: עיון רב-תחומי (‏10916‎)‏ 2

מ

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏

מ

6

בחירה – 66 נ"ז

(‏i‎)‏ יש לצבור 24 נ"ז בקורסי מבוא בארבע מתוך חמש החטיבות שלהלן – 6 נ"ז בכל חטיבה.

(‏ii‎)‏ בשתיים מן החטיבות שנבחרו בסעיף (‏i‎)‏, יש לצבור 36 נ"ז – 18 נ"ז בכל חטיבה (‏נוסף על קורס המבוא שנבחר בחטיבה‎)‏, מתוכן לפחות 6 נ"ז מתקדמות בכל חטיבה.

(‏iii‎)‏ יש לצבור 6 נ"ז נוספות בבחירה חופשית מכלל הקורסים שבסעיף ב, או בקורס מיתוסים בתרבות הישראלית (‏10487‎)‏.

חטיבה בספרות

קורסי מבוא – לפחות 6 נ"ז

רמה

נ"ז

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏

פ

6

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏

פ

6

קורסים נוספים 3

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (‏10221‎)‏

ר

6

הפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏

ר

6

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (‏10292‎)‏

ר

6

ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏10639‎)‏ 1

ר

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו (‏10734‎)‏ 1

ר

6

עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות (‏10246‎)‏

ר

6

בימים אחרים: תמורות בשירה העברית – בין תש"ח לתש"ך (‏10429‎)‏

ר

6

שירת החול העברית בספרד המוסלמית (‏10647‎)‏

ר

6

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה ועד המאה העשרים (‏10814‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏

ר

6

הפואמה הביאליקאית (‏10962‎)‏ 4

מ

6

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה לספרות (‏10335‎)‏

מ

6

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏

מ

6

ספרות ואתיקה: קריאה במבחר יצירות הפרוזה העברית של המאה ה-20 (‏‏10963‎‎)‏‏

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏

מ

6

העולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (‏10334‎)‏

מס

6

זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון (‏10301 ‎)‏ 5

מס

6

חטיבה בקולנוע

קורס מבוא

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6

קורסים נוספים

מבוא לקולנוע ישראלי (‏10421‎)‏ 6

ר

6

מבוא לתאוריות קולנועיות (‏10792‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (‏10648‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 (‏10683‎)‏

ר

6

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏10655‎)‏

ר

6

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (‏10693‎)‏

ר

6

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידאולוגיה ומגדר (‏10747‎)‏

ר

6

תאוריות קולנועיות של חוויית הצפייה (‏10958‎)‏

ר

6

הקולנוע הפלסטיני (‏10578‎)‏

מ

6

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (‏10534‎)‏

מ

6

ניצולי השואה בקולנוע הישראלי (‏10551‎)‏

מ

6

זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני (‏10927‎)‏

מ

6

ז'אנרים של המותחן בקולנוע (‏10911‎)‏

מ

6

הקולנוע הישראלי במפנה האלף (‏10939‎)‏

מ

6

חטיבה בתולדות האמנות

קורס מבוא

יסודות שפת האמנות החזותית (‏10489‎)‏ 7

פ

6

קורסים נוספים

אמנות בעידן הטכנולוגי (‏10124‎)‏

ר

6

אמנות יוון ורומי (‏10816‎)‏

ר

6

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון (‏10755‎)‏

ר

6

אמנות הרנסנס באיטליה (‏10232‎)‏

ר

6

"טבע דומם": ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם (‏10675‎)‏

ר

6

מבוא לאמנות בארצות האסלאם (‏10783‎)‏

ר

6

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (‏10594‎)‏

מ

6

היבטים כּוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות המאה ה-20 (‏10590‎)‏

מ

6

מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת", אמנות ישראלית 1988-1948 (‏10961‎)‏

מ

6

חטיבה במוסיקה

קורס מבוא

מבוא למוסיקה (‏10113‎)‏ 8

פ

6

קורסים נוספים

התנסויות סימפוניות (‏10164‎)‏

פ

3

פיתוח שמיעה (‏10167‎)‏

פ

3

תולדות המוסיקה המערבית א (‏10732‎)‏

ר

6

תולדות המוסיקה המערבית ב (‏10733‎)‏

ר

6

האופרה (‏10411‎)‏

ר

6

מבנים הרמוניים א (‏10677‎)‏

ר

3

מבנים הרמוניים ב (‏10743‎)‏

ר

3

המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (‏10251‎)‏

ר

6

הסגנון הקלאסי (‏10626‎)‏

ר

6

מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת (‏10767‎)‏

ר

6

תולדות הג'ז (‏10719‎)‏

ר

6

מוסיקה פופולרית בישראל (‏10785‎)‏

ר

6

בטהובן: מורד ורומנטיקן (‏10934‎)‏

מ

6

חטיבה בתאטרון

קורס מבוא

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏

פ

6

קורסים נוספים

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏

ר

6

תאטרון בחברה (‏10738‎)‏

ר

6

קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד (‏10762‎)‏

ר

6

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏10919‎)‏

מ

6

מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (‏10928‎)‏

מ

6

ג. בחירה חופשית: 24 נ"ז

במסגרת הבחירה החופשית יש להשלים את הדרישה ל-108 נ"ז, מהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות. אפשר ללמוד קורסים נוספים מסעיף ב או קורסים אחרים במדעי הרוח או במדעי החברה. מומלץ לבחור קורסים בנושאים הבאים: בלשנות, לשון עברית, היסטוריה, פילוסופיה, מדעי היהדות, סוציולוגיה ותקשורת, או קורסים שיש להם זיקה לתחום האמנויות מתוך הרשימה הבאה (‏מומלץ להיעזר ביועצים המחלקתיים‎)‏. כמו כן, יש לכלול לפחות קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים.

להלן רשימת קורסים מומלצים, שיש להם זיקה לתחום האמנויות:

מבוא לבלשנות תאורטית (‏10730‎)‏

ר

6

לשון, חברה ותרבות (‏10641‎)‏

ר

6

יוון הקלאסית (‏10110‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק א: צרפת (‏10282‎)‏

ר

6

תרבות ההשכלה: הגות ואמנות באירופה במאה ה-18. חלק ב: ההשכלה בבריטניה, בגרמניה, בתרבות היהודית ובמוסיקה (‏10463‎)‏

ר

6

אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏

ר

6

תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏

ר

6

מנאורות לרומנטיקה: ראשיתה של הלאומיות הגרמנית (‏10513‎)‏ 9

מ

6

תקשורת כתרבות (‏10532‎)‏ 10

מ

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בקורסים מתקדמים מסעיף ב.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

אפשר ללמוד את הקורס במסגרת החטיבה הרב-תחומית בתרבות ובאמנויות או במסגרת החטיבה בספרות.

2

שימו לב שלקורס זה יש תנאי קבלה הכוללים את הקורס פואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏, שהוא קורס בחירה בחטיבה בספרות.

3

סטודנטים שלמדו את הקורסים מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים‏ (‏10477‎)‏, בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (‏10259‎)‏, אלתרמן הצעיר ושירתו (‏10245‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בחטיבה בספרות.

4

או הקורס שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק (‏1900-1890‎)‏ (‏10340‎)‏, שאינו מוצע עוד.

5

הקורס נקרא בעבר ש"י עגנון: "עגונות" ו"עידו ועינם" – מקורות, מבנים, משמעויות.

6

או הקורס סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע, שאינו מוצע עוד.

7

הקורס נקרא בעבר תולדות האמנות: מבוא כללי.

8

סטודנטים שאין להם ידע קודם בקריאת תווים ובמושגים בסיסיים בתאוריה המוסיקלית, נדרשים ללמוד תחילה את הקורסים מוסיקה ממבט ראשון (‏10148, 3 נ"ז‎)‏ ומוסיקה ממבט ראשון שלב ב (‏10158, 3 נ"ז‎)‏. אפשר ללמוד קורסים אלה במסגרת סעיף ג.

9

הקורס נקרא בעבר גרמניה 1830-1770: מאומת תרבות לתרבות לאומית.

10

לקורס מתקדם זה נדרשים בתנאי הקבלה קורסים שאינם נכללים בתכנית. אפשר לעמוד בתנאי הקבלה במסגרת הבחירה החופשית שבסעיף זה.