בוגר (‏B.A.‎)‏ במדעי היהדות ובתולדות האמנות (‏114 נ"ז‎)‏

דרישות החוג במדעי היהדות

לימודי מדעי היהדות: 54 נ"ז

א. לימודי יסוד: חובה – 12 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למחשבת ישראל (‏10809‎)‏

ר

6

קורס אחד במקרא או בתרבות חז"ל – 6 נ"ז

קורס אחד במקרא מבין:

מבוא למקרא (‏10278‎)‏

ר

6

ספר בראשית (‏10667‎)‏

ר

6

או

קורס אחד בתרבות חז"ל מבין:

זמן חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד (‏10105‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏

ר

6

ב. קורסי בחירה– 36 נ"ז, ובהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות

יש לבחור שלושה מבין חמשת הנושאים: מקרא, תרבות חז"ל ומחשבת ישראל, היסטוריה של עם ישראל, ספרות תרבות ולשון, החברה היהודית בישראל ובתפוצות, לפי ההוראות הבאות:

1. יש לבחור שני נושאים מורחבים ובהם לפחות אחד מבין הנושאים תרבות חז"ל ומחשבת ישראל, היסטוריה של עם ישראל, ובנוסף נושא אחד מצומצם.

2. בכל אחד מן הנושאים המורחבים יש לצבור לפחות 18 נ"ז, כולל נ"ז שנצברו בלימודי היסוד.

3. בנושא המצומצם יש לצבור 12-6 נ"ז, כולל נ"ז שנצברו בלימודי היסוד, להשלמת 48 נ"ז לפחות בלימודי היסוד והבחירה בחוג (‏לא כולל קורס על תרבות אחרת‎)‏.

4. יש לצבור בלימודי הבחירה לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

(‏i‎)‏ מקרא 1

רמה

נ"ז

מבוא למקרא (‏10278‎)‏ 2

ר

6

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל: משלהי תקופת האבן עד כיבושי אלכסנדר (‏10140‎)‏ #

ר

6

ספר בראשית (‏10667‎)‏ 2

ר

6

ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל (‏10710‎)‏

ר

6

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (‏10700‎)‏ 2

ר

6

פירוש רש"י לתורה: עיונים בשיטתו (‏10231‎)‏ 3

ר

6

חפירה ארכיאולוגית לימודית: תל עיטון (‏10745‎)‏ 2

ר

6

היצירה הנבואית במקרא (‏10902‎)‏

מ

6

מכורש ועד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס (‏10550‎)‏ 2

מ

6

מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של ממלכות ישראל ויהודה (‏10937‎)‏ 2

מ

6

(‏ii‎)‏ תרבות חז"ל ומחשבת ישראל 4

בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית (‏10815‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏ 2

ר

6

זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד (‏10105‎)‏ 2

ר

6

פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם (‏10412‎)‏

ר

6

מבוא לקבלה: המיסטיקה היהודית מראשיתה עד דור גירוש ספרד (‏10678‎)‏

ר

6

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית (‏10297‎)‏

ר

6

הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם (‏10202‎)‏

ר

6

סוגיות במשפט העברי (‏10229‎)‏

ר

6

יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים: תרבות, הגות והיסטוריה5,2

ר

6

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏ 2

ר

6

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה עד המאה העשרים (‏10814‎)‏ 2

ר

6

סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים (‏10572‎)‏ 2

מ

6

הנצרות הקדומה: שלוש המאות הראשונות (‏10531‎)‏

מ

6

מגדר ומיניות בתרבות חז"ל (‏10947‎)‏ 2

מ

6

המחשבה המדינית בימי הביניים (‏10585‎)‏

מ

6

תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה (‏10932‎)‏

מ

6

משיחיות יהודית בעת החדשה: משבתי צבי ועד הרבי מלובביץ' (‏10968‎)‏ 2

מ

6

סמינר מצטיינים במדעי היהדות

מס

6

(‏iii‎)‏ היסטוריה של עם ישראל

העת העתיקה:

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (‏10700‎)‏ 2

ר

6

מדינת החשמונאים (‏10419‎)‏ #

ר

6

יהודה ורומא (‏10212‎)‏

ר

6

ירושלים לדורותיה (‏10208‎)‏

ר

6

חפירה ארכיאולוגית לימודית: תל עיטון (‏10745‎)‏ 2

ר

6

מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של ממלכות ישראל ויהודה (‏10937‎)‏ 2

מ

6

מכורש ועד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס (‏10550‎)‏ 2

מ

6

מרד בר-כוכבא (‏10351‎)‏

מ

6

סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים (‏10572‎)‏ 2

מ

6

מגדר ומיניות בתרבות חז"ל (‏10947‎)‏ 2

מ

6

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת:

בין יהודים לנוצרים: יהודים ונוצרים במערב-אירופה עד ראשית העת החדשה (‏10275‎)‏ 2

ר

6

יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים: תרבות, הגות והיסטוריה 5,2

ר

6

קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים (‏10817‎)‏

ר

6

עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (‏10500‎)‏

מ

6

העת החדשה:

יהודים בעידן של תמורות (‏10204‎)‏

ר

6

יהודי רוסיה במאה ה-20 (‏10744‎)‏

ר

6

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה (‏10265‎)‏

ר

6

בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881 (‏10121‎)‏

ר

6

מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם (‏10423‎)‏

ר

6

בימי שואה ופקודה (‏10234‎)‏

ר

6

משיחיות יהודית בעת החדשה: משבתי צבי ועד הרבי מלובביץ' (‏10968‎)‏ 2

מ

6

על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה (‏10938‎)‏

מ

6

אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות (‏10333‎)‏

מ

6

האנטישמיות במאה ה-19 (‏10305‎)‏

מ

6

נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות הברית (‏10347‎)‏ 6

מ

6

שניים מבין הקורסים:

יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 (‏10311‎)‏

מ

6

יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (‏10565‎)‏

מ

6

יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה (‏10573‎)‏ 7

מ

6

(‏vi‎)‏ ספרות, תרבות ולשון 8,1