חוג בתולדות האמנות לתואר דו-חוגי

■ לפחות 60 נ"ז ובהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות

לימודי תולדות האמנות: 60 נ"ז

חובה – 30 נ"ז

אמנות בעידן הטכנולוגי (‏10124‎)‏

ר

6

אמנות יוון ורומי (‏10816‎)‏

ר

6

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון (‏10755‎)‏

ר

6

אמנות הרנסנס באיטליה (‏10232‎)‏

ר

6

או

בארוק ורוקוקו: האמנות האירופית במאה ה-17 וה-18 (‏10776‎)‏1

ר

6

על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19 (‏10819‎)‏

ר

6

בחירה – 30 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות 12 מתקדמות.

יסודות שפת האמנות החזותית (‏10489‎)‏ 2

פ

6

"טבע דומם": ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם (‏10675‎)‏

ר

6

מבוא לאמנות בארצות האסלאם (‏10783‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏

ר

6

יצירה חזותית בחברה היהודית (‏10797‎)‏

ר

6

היבטים כּוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות המאה ה-20 (‏10590‎)‏

מ

6

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (‏10594‎)‏

מ

6

מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת", אמנות ישראלית 1988-1948 (‏10961‎)‏

מ

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏

מ

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בחוג בתולדות האמנות.

דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

הקורס עדיין אינו נלמד.

2

קורס מומלץ לבחירה.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות לשילוב החוג בתולדות האמנות עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

דרישות ייחודיות לתואר באמנויות ובתולדות האמנות

בחוג באמנויות, יש ללמוד בלימודי הבחירה קורסים מתוך שתי חטיבות. בשילוב זה אין לבחור בחטיבה בתולדות האמנות כאחת משתי החטיבות הללו.

הקורסים סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏ והמדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏ הם חובה בחוג באמנויות ובחירה בחוג בתולדות האמנות. שני הקורסים הללו ייחשבו במסגרת החוג באמנויות.

בשילוב זה יש לצבור בלימודי הבחירה בחוג תולדות האמנות ובחוג כולו פחות 6 נ"ז.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.

רוצים להבין את העולם הוויזואלי?

החוג החדש בתולדות האמנות

החוג החדש בתולדות האמנות