פתח הכל

פירוט דרישות אלה מצוין בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים ובחוברת הקורס שהסטודנטים מקבלים בתחילת הקורס.

משקל הציון בקורס מתקדם שנלמד עד סמסטר א1991 (לרבות קורס מתקדם סמינריוני וקורס מתקדם פרוסמינריוני) הוא 3/2 מערך נקודות הזכות שהקורס מקנה.