המרכז מציע מסלול מובנה של ליווי, תמיכה והכשרה בשלב הכניסה למקצוע ההוראה – מיועד למתמחים בשנת ההתמחות ולמורים חדשים בשנתיים שלאחר ההתמחות. בנוסף לכך במסגרת המרכז מוצע למורים ותיקים קורס המכשיר אותם לתפקיד של מורים חונכים ומלווים למורים מתחילים במטרה למנוע נשירתם ולאפשר להם כניסה והשתלבות מיטביים במערכת החינוך.
 
היחידה לקידום עובדי הוראה תפתח את שנה"ל תשפ"א בהוראה מקוונת מלאה.
זאת בהתאם להנחיות של משרד הבריאות, של האוניברסיטה ושל האגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך, לנוכח מצב התחלואה בנגיף הקורונה והתחזיות לקראת החורף הקרוב. אנו ערים לכך שהמצב במדינת ישראל עשוי להשתנות. במידה ויחול שיפור ניכר במצב התחלואה אנו ערוכים להוראה המשלבת הוראה מקוונת והוראה פרונטלית בכיתות. אנא דאגו להתעדכן האמצעות הפרסום באתר היחידה.