המרכז מציע מסלול מובנה של ליווי, תמיכה והכשרה בשלב הכניסה למקצוע ההוראה – מיועד למתמחים בשנת ההתמחות ולמורים חדשים בשנתיים שלאחר ההתמחות. בנוסף לכך במסגרת המרכז מוצע למורים ותיקים קורס המכשיר אותם לתפקיד של מורים חונכים ומלווים למורים מתחילים במטרה למנוע נשירתם ולאפשר להם כניסה והשתלבות מיטביים במערכת החינוך.