המרכז מציע מסלול מובנה של ליווי, תמיכה והכשרה בשלב הכניסה למקצוע ההוראה – מיועד למתמחים בשנת ההתמחות ולמורים חדשים בשנתיים שלאחר ההתמחות. בנוסף לכך במסגרת המרכז מוצע למורים ותיקים קורס המכשיר אותם לתפקיד של מורים חונכים ומלווים למורים מתחילים במטרה למנוע נשירתם ולאפשר להם כניסה והשתלבות מיטביים במערכת החינוך.
 
 
הלמידה בתוכניות של היחידה לקידום עובדי הוראה תתקיים בשנה"ל תשפ"ב בהתאם להנחיות משרד הבריאות, האוניברסיטה הפתוחה והאגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך.
קורסים שמראש מתוכננים ללמידה מרחוק יתקיימו בלמידה סינכרונית ו- א-סינכרונית. שאר התוכניות ייפתחו בהתאם למצב בזמן הפתיחה.