מסלול זה מציע הכשרה לעובדי הוראה להתמקצעות ולהעמקת הידע בהערכה בית ספרית