55430 - ליווי אישי בכתיבה
 
מסגרת זו מיועדת לאנשים המבקשים ליווי בכתיבת ספר זיכרונות, ספר ילדים או חוברת הדרכה. למעוניינים תיקבע תוכנית עבודה אישית ויוצמד מלווה מומחה בתחום.

למורים בשנת שבתון
במסגרת שנת ההשתלמות מאפשרת קרן ההשתלמות לבצע פרויקט אישי כחלק מתוכנית הלימודים.
האוניברסיטה הפתוחה הוכרה כמוסד מאושר לביצוע פרויקט מסוג זה.


הליווי האישי יינתן בנושאים הבאים
◾ כתיבת זכרונות ו/או סיפורי חיים
◾ כתיבת ספר ילדים
◾ כתיבת חוברת הדרכה
◾ תמיכה והכוונה בכתיבה יצירתית​


היקף השעות
בהתאם לצרכיו של המשתתף. ניתן לקבוע היקפים שונים.


שכר הלימוד
על פי היקף תוכנית העבודה ועל פי היקף ההדרכה.