55293 - תוכנית הכשרה במדידה ובהערכה חינוכית - לצורך מינוי לתפקיד רכזי הערכה בית ספריים - מקוון
 
רכזת התוכנית : ד"ר אמירה רום
 
היחידה לקידום עובדי הוראה באוניברסיטה הפתוחה מציעה תוכנית להכשרת רכזי מדידה והערכה בית ספריים למורים/ות השואפים להתקדם במסגרת עבודתם, להוביל שינויים ולהכניס חידושים לבית ספרם. התוכנית מתבצעת בפיקוח הרשות הארצית למדידה ולהערכה (ראמ"ה) בהתאם לדרישות מערכת החינוך. במסגרת תפקידם זה יהיו המורים/ות אחראים על תהליכי ההערכה הפנימית הבית ספרית,  יסייעו בהנעת תהליכים בית ספריים על בסיס נתונים ואף יהיו בקשר עם גופים חיצוניים הנדרשים אל ממצאי ההערכה התוך בית ספרית.

התוכנית תכשיר מורים/ות מובילים/ות בבתי הספר לתפקיד רכז/ת מדידה והערכה הן מהזווית התוכנית והן מהזווית הפדגוגית, וזאת בהתאמה אופטימלית לצורכי בית הספר שממנו בא/ה הרכז/ת.
 

בין נושאי הלימוד

◾ הבניית תפקיד רכזי המדידה וההערכה הבית ספריים כפועל יוצא מצורכי המערכת הבית ספרית של הרכזים
◾ היכרות עם מכלול כלי ההערכה והרציונל לשימוש בהם במצבים הרלוונטיים
◾ שילוב התקשוב בהערכה והיכרות עם כלים מתוקשבים העומדים לרשותנו, הערכת הלמידה מרחוק
◾ רכישת כלים לניתוח תוכניות, תהליכים ופרויקטים
◾ רכישת כלים לניהול ידע ולניהול מבוסס נתונים
◾ הכרות עם  תהליכי ההערכה הבית ספרית השונים ופיתוח היכולת להנחות את הצוותים ולהעביר השתלמויות בית ספריות בתחום
◾ רכישת כלים להובלת צוות ולהתמודדות עם התנגדויות ועם קונפליקטים
 

שיטת הלימוד
הלמידה תהיה סדנאית-התנסותית, ותכלול גם למידת עמיתים/ות ויצירת קבוצת תמיכה. התכנית תלווה באתר קורס ללמידה מרחוק ולביצוע המטלות הא-סינכרוניות. 
 

קהל היעד
מורים/ות בפועל


תנאי הקבלה
• מורים/ות בפועל בעלי תעודת הוראה ו- 3 שנות ותק ומעלה
• בעלי/ות תואר שני
• המלצת מנהל/ת ביה"ס - יתרון
• שיחת היכרות
 

היקף התוכנית
התוכנית בהיקף של 170 שעות לימוד אקדמיות וכוללת 29 מפגשים סינכרוניים ו - 7 מפגשים א-סינכרוניים בלמידה מרחוק. מפגשי הלימוד יתקיימו בימי רביעי, בשעות 16:00 -20:15, החל מ- 20 בנובמבר 2024. 
 

התוכנית מקנה תעודת הסמכה מטעם האוניברסיטה הפתוחה לבוגרי התכנית שיעמדו בכל מטלות התוכנית

התוכנית מוכרת ל- 60 שעות גמול, בהתאם להנחיות משרד החינוך ולראמ"ה

תפקיד רכז/ת הערכה ומדידה בית ספרי מזכה בגמול ריכוז (בגובה 6%), בהתאם להנחיות משרד החינוך