שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה הוא שכר לימוד אוניברסיטאי, הכפוף להנחיות של המועצה להשכלה גבוהה. בשונה מאוניברסיטאות אחרות, שכר הלימוד משולם לכל קורס בנפרד ובכל סמסטר בנפרד. בחישוב שכר הלימוד, יש לקחת בחשבון כי הלימודים בבית הספר לשלטון מקומי מתקיימים במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד.
 

מלגות ייחודיות לתלמידי בית הספר למדיניות ציבורית

התכנית מוכרת על ידי נציבות שירות המדינה במסגרת "מגמות הלימוד הרוחביות" בשירות המדינה. הכרה זו מאפשרת השתתפות משרדי הממשלה בשכר לימוד והיעדרות בשכר לצורך הלימודים, הכול בהתאם לחוזר הנציבות.
האוניברסיטה תעניק מלגה נוספת בסך 1,000 שקל לכל תקופת הלימודים.

מלגות נוספות של האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה מפעילה מערך סיוע כלכלי לסטודנטים באמצעות מלגות, המוענקות על פי מגוון קריטריונים ומיועדות למימון שכר הלימוד. קריטריונים אלה כוללים בין השאר: מצבו הכלכלי של הפונה, היקף המשרה ומצב משפחתי. כמה מהקרנות מתנות את קבלת המלגה בביצוע פעילות חברתית ובתרומה לקהילה.
 
בנוסף, מעניקה האוניברסיטה מלגות למצטיינים בלימודים ("מצטייני נשיא"), וכן מלגות עידוד לחיילים בשירות חובה, למשרתי שירות לאומי, לחיילים משוחררים ולמסיימי שירות לאומי.