ידיעון תשפ"ה

לימודי תעודה במשפט ציבורי

התכנית ללימודי תעודה במשפט ציבורי הינה תכנית ייחודית המציעה לימודים אקדמיים חלקיים במשפטים, המקנים ידע תאורטי בשילוב ידע מעשי, והמאפשרת צבירת שעות אקדמיות.

 

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ממגוון תחומים אשר מעוניינים להעמיק את הידע המשפטי או להתנסות לראשונה בתחום המשפט. התכנית מתאימה לעובדי המינהל הציבורי, עובדי המגזר העסקי, עובדי חברות ממשלתיות והמגזר השלישי המעוניינים לרכוש ידע במשפט ציבורי, כמו גם לבעלי תואר ראשון שאינו במשפטים השוקלים ללמוד תואר במשפטים ומעוניינים להתנסות קודם לכן בלימודים חלקיים.

הגשת מועמדות

הגשת המועמדות ללימודי תעודה תעשה בצורה מקוונת. את טופס המועמדות ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה (למרות שהרישום לקורסים מתקיים במועדים מסויימים בלבד).

 

הגשת המועמדות צריכה להיות מלווה במסמכים רשמיים על לימודים קודמים. את המסמכים יש לשלוח בדואר למרכז להישגים לימודיים בקריית האו"פ ברעננה או להגיש, בתיאום מראש, באחד ממרכזי הלימוד של האו"פ.

המסמכים הנדרשים הם תעודת גמר של התואר הראשון (‏או אישור זכאות‎)‏ כולל גיליונות הציונים (מסמך מקורי או עותק מאושר).

אפשר לצרף צילומי תעודות ומסמכים באחד מן התנאים הבאים:

  • לצילומים יצורף אישור נוטריוני.

  • הצילומים אושרו (לאחר הצגת המקור) במרכז ההישגים הלימודיים בקריית האו"פ ברעננה.

  • הצילומים אושרו (לאחר הצגת המקור) על-ידי יועצים במרכזי הלימוד ברחבי הארץ. (‏מידע על המקומות בהם פועלים יועצים אפשר למצוא כאן‎)

סטודנטים או בוגרים של האו"פ יכולים להגיש מועמדות מקוונת, ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים.

 הגשת המועמדות כרוכה בתשלום. הסכום לתשלום מפורט בפרק ההרשמה (‏‏טבלה 3: תשלומים אחרים‎‎)‏‏ באתר האו"פ. דמי הגשת המועמדות אינם מוחזרים בכל מקרה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה לשלוש שנים בכפוף לתכנית הלימודים הנהוגה בסמסטר ההרשמה לתכנית.

פירוט הקורסים בתכנית

קורס
רמה
נ''ז
יש לצבור לפחות 18 נ"ז בקורסים מתוך הרשימה הבאה:


לסטודנטים שירשמו ללימודי התעודה ינתנו פטור מההדרכה הביבליוגרפית בספרייה, פטור מלימודי האנגלית (במידה והמועמד לא סיים את לימודי התואר הראשון ברמת פטור) ופטור מקורסי הקדם הדרושים לצורך לימוד הקורסים הנכללים בלימודי התעודה.

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף ניתן לפנות אל היועצת של החטיבה במשפט ציבורי.

הערות

633

סטודנטים שיתקבלו לתכנית ויירשמו לקורס זה - יקבלו פטור מתנאי הקבלה. האחריות על היכרות עם הידע המוקדם הנדרש לקורס זה, היא על הסטודנטים.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים