מנחים

סגל הוראה אקדמי

טלפון
דוא"ל
mohammad.abusaad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
guy.abutbul@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
moran.aviv@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yael.abessira@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ayisha.agbarya@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
anna.uster@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
erez.ostreich@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
noaur@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
55165 פרקטיקום בהוראת האזרחות
55473 סמינר דידקטי באזרחות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
tamaror@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
030
פקס
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10737 חברה, פוליטיקה וכלכלה
12004 מחאה כהשתתפות פוליטית
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
dudi.eialt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
asaf.elbaz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
merav.emergui@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
gal.engelhard@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
irit.assa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
avraham.asaban@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ron.apter@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
thierry@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
022
פקס
שעות קבלה
א 14:30-16:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10660 מבוא לפוליטיקה השוואתית
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
neta.arnonshoshany@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
sharonash@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
maayan.beerinagar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
heba.battah@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
adi.balderman@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
shimon.blum@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
dotan.blais@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ronnen.ben-arie@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
julie.benhaim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
arnon.benisrael@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ramba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ilanbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
26
פקס
שעות קבלה
ד 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה באזרחות ימי ד' , 12:00-10:00 09-7781724 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
tsukit.benami@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
reutbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
049
פקס
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10970 מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yaniv.barilan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
liorbri@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
142
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
salim.brake@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
mosheb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
011
פקס
שעות קבלה
ג 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10342 דת, מדינה ופוליטיקה
10925 הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות
12008 תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
oded.jackman@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
inesga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
שעות קבלה
ב 17:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10612 תקשורת המונים בישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 02-6773321 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
hagar.gutman@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
alon.goldhaber@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
anat.goldman@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yuligo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
27
פקס
שעות קבלה
ד 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10763 סדנה ביחסי ציבור
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
sergeig@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , טבריה - האוניברסיטה הפתוחה
כללי ימי , כרמיאל - האוניברסיטה הפתוחה
כללי ימי , מרכז לימוד חדרה
כללי ימי , תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
nir.gazit@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
iditgi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
19
פקס
שעות קבלה
ד 13:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12001 דמוקרטיה: גישה רב-תחומית
12003 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה
12019 ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ימי ד , 15:00-13:00 09-7781729 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
doritgp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
lydiag@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
shaigilboa@gmail.com
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
iditgli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
omerge@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
058
פקס
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10801 האיחוד האירופי:היסטוריה, מוסדות ומדיניות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
shellyge@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ariege@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
26
פקס
שעות קבלה
א 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים
10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל
10717 ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
arielar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
030
פקס
שעות קבלה
א 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10390 מלחמה ואסטרטגיה
10482 עולם במלחמה 1945-1900
10509 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל
12016 דמוקרטיה, גלובליזציה וביטחון
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ranit.grossaug@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
danakc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
40
פקס
שעות קבלה
א 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10566 תרבות וארגונים
10728 סוציולוגיה של ארגונים
12026 דמוקרטיה ופמיניזם
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ימי ב , 14:00-12:00 09-7781743 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ronitgr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10153 מבוא לאנתרופולוגיה
10349 ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי
10495 מגמות בחברה הישראלית
10680 מבוא ללימודי מגדר
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
noa.greenberg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
sagit.dinnar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
helada@openu.ac.il
דף אישי
בניין
כפר-ירוק
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ayeletle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ortal.derech@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
nettaha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
שעות קבלה
ב 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10583 ספורט וחברה
10921 סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
eimanha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , סחנין - מרכז האוניברסיטה הפתוחה
כללי ימי , עכו - שלוחת המכללה למדעי הספורט
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
shellyh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
27
פקס
שעות קבלה
ג 15:00 - 17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10788 יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
avnerho@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
178-
פקס
שעות קבלה
ג 13:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10618 סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
michal.hisherik@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
shukiw@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
שעות קבלה
ג 07:30-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10822 ממנועי חיפוש לרשתות חברתיות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
michalvn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
efinu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
182-
פקס
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
96265 סדנת הכנה לסטטיסטיקה - מיומנויות חשבון
96266 הקניית כישורי למידה לדוברי ערבית
96282 לקראת עבודה סמינריונית סדנה לכתיבת עבודה
96291 אימון בכישורי למידה במבוא למיקרוכלכלה
96293 אימון בלמידה בביולוגיה, תכנית כוללת
96297 סדנה לכתיבה: ממטלה לבחינה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
dan.weinrauch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
shay.waldman@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
simonawa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
שעות קבלה
ה 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10503 תרבות, תקשורת ופנאי בישראל
14201 פייר בורדייה: טעם, הון תרבותי ואמנויות
14211 תרבות פופולרית
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
esmat.watad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yana.feldman@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
karinzc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
30
פקס
שעות קבלה
ב 16:00 - 18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10769 יסודות המחקר הכמותי א
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ornaza@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
49
פקס
שעות קבלה
ג 10:30 - 12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10270 סטייה חברתית
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
alona.hagayfrey@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
efrat.hazoni@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
edna.hidekel@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
michal.chacham@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
jihad.harbmansour@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
lubna.tafesh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
eyaltev@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12043 ניתוח מדיניות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
doron.timor@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
galtal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ido.yoav@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
mohamyo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
heba.yazbak@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
renen.yezersky@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
sagityaa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
michal.raviv@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
liraz.yaffe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
michalj@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
13
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
erez.itzhaki@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
erez.cohen@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
mary.katsman@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
or.lavi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yuvaleb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
שעות קבלה
ב 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה
10392 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל
10454 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדע המדינה ויחסים בינלאומיים ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
shmulik.lederman@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
isaaclu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
שעות קבלה
ד 18:00-20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10374 סוגיות בחקר הלאומיות
10664 ג'נוסייד (רצח עם)
10829 הודו המודרנית בין עבר לעתיד
10979 על נמרים ודרקונים: יחב"ל במזרח אסיה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
sharon.luzon@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
galle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
009
פקס
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12040 מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות
12041 סמינר מחקר: אזרחות - סוגיות נבחרות
12044 סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
shavit.levi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
davidle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
שעות קבלה
ד 21:30-22:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12037 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים
14202 חברה, תרבות וייצוג
14210 שיטות מחקר איכותניות (תואר שני)
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
idit.latmanbachar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
lilachli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
47
פקס
שעות קבלה
ב 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10723 מדיניות ציבורית
10790 המשפט המינהלי של ישראל
10812 המשפט החוקתי של ישראל
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12042 סוגיות במדיניות ציבורית
ייעוץ
מידע מורחב

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
דוא"ל
anatlan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
030
פקס
שעות קבלה
ד 20:30-21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10775 יסודות המחקר הכמותי ב
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
roni.langerman@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
gilalan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
10
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 09-7783321 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
rina.magen@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ofer.muchtar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
smadarm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
שעות קבלה
ב 16:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10957 רגולציה - מתאוריה למעשה
10982 רגולציה - סמינר מחקר
14001 בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים
14028 מדיניות חינוך
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
raviv.maizel@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
oritma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yakime@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
שעות קבלה
ג 18:00 - 19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14213 מדע ותרבות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
mohammad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
027
פקס
שעות קבלה
ג 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10376 מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי
10657 החברה הערבית בישראל
10721 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
hamutalm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
4112
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
shmuel.margalit@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
aryehm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
שעות קבלה
ד 13:30-15:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10749 סדנת רדיו
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
chen.misgav@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
meirno@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
שעות קבלה
א 16:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10795 חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי
12021 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ימי , 09-7781697 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
rakefetn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , ראשון לציון - מכללת ראשון לציון
כללי ימי , רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
כללי ימי , תל אביב - קמפוס רמת אביב
כללי ימי , ראשון לציון - מכללת ראשון לציון
כללי ימי , תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
hadas.nezerdagan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
idit.salomon@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חיפה
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
rolisa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
בית יציב
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , באר שבע - קמפוס בית יציב
כללי ימי , באר שבע - קמפוס בית יציב
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
doron.sapir@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
wadei.awawdy@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
alonoz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
41
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
kamalha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yarden.enav@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
tamar.arev@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
guy.pade@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ayala.paz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yifat.paz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
elizabeth.feingold@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
michal.pima@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
michal.fishelson@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
lara.fishman@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ronenf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
שעות קבלה
ג 08:00 - 10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10659 סוציולוגיה של התרבות
10722 תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו
14204 גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
סוציולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yonatanfr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
einavpe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
taliafa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10234 בימי שואה ופקודה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yoram.tsoury@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

תעודות הוראה

טלפון
דוא"ל
avivtze@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
69007 דידקטיקה של הוראת האזרחות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
hannatc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
שעות קבלה
א 08:30-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yossi.korenweitz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
alizako@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10538 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות
10946 יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדע המדינה ויחסים בינלאומיים ימי , 09-7781730 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
ilankai@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
oren.kalman@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
itaykt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
58
פקס
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10746 סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי
10746 סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
yoav.kanyas@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
danaka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
39
פקס
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות
10748 שיטות מחקר איכותניות
10978 אוכל, חברה ותרבות
14212 מגדר: תרבות וזהות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
tzvi.kaplan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
elakr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
שעות קבלה
א 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10206 צמיחת המדינות החדשות באפריקה
10329 משטר ופוליטיקה באפריקה
10330 אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים
10535 זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים
10779 הסחורה האנושית