קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: ג2019, א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: ג2019, א2020, ג2020, א2021, ג2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2019, א2020, ג2020, א2021, ג2021

 נושא: היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים, ממשל ומדיניות ציבורית, פסיכולוגיה חברתית

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ג2019, ב2020, ג2020, ב2021, ג2021

 נושא: היסטוריה, פסיכולוגיה חברתית, לימודי תרבות