קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2019, א2020

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2019, ב2020

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2019, ב2020

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2019, א2020, ב2020

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: ב2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: ג2019, א2020, ג2020

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2019, א2020, ג2020

 נושא: היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020

 נושא: לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים, חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, פסיכולוגיה חברתית

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2019, ג2019, ב2020, ג2020

 נושא: פסיכולוגיה חברתית, לימודי תרבות, היסטוריה