קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: לימודי תרבות

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ב2019

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2018

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, ב2019

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ב2019

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: תקשורת, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: ב2018, א2019, ב2019

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: ג2018, א2019, ג2019

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2018, א2019, ג2019

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 קורס מרחיב דעת