תסריטאות לקולנוע

תסריטאות לקולנוע

תכנית לימודים חד-שנתית (לימודי ערב)

 

המסלול המורחב בתסריטאות לקולנוע, לטלוויזיה ולניו מדיה כולל התמחות מקצועית בכתיבת תסריטים עלילתיים, אשר משולבת בתכנית לימודים חד-שנתית (לימודי ערב) של המרכז ללימודי תקשורת.

מטרת התכנית
במסגרת התכנית, ילמדו הסטודנטים באופן מעמיק את מקצועות כתיבת התסריט לקולנוע, לסדרות טלוויזיה ולניו מדיה. התכנית תכשיר את הסטודנטים בתחומי פיתוח התסריט בדיסציפלינות השונות, ותקנה להם כלים מתאימים, תוך התוודעות למבע הקולנועי, ללימוד ותרגול של פורמטים טלוויזיוניים, שיווק תסריטים ופיתוח דמויות ודיאלוגים.

תכנית הלימודים בתסריטאות לקולנוע, טלוויזיה וניו מדיה, כוללת 3 נושאי התמחות מרכזיים:
כתיבה לקולנוע, לסדרות טלוויזיה ולניו מדיה (תסריטאות)
מבע קולנועי וכתיבת פרוזה
פיתוח פורמטים בתחום הטלוויזיה

קהל היעד
התכנית מיועדת לכל אדם שרוצה להפוך כישרון, עניין ואינטואיטיביות יצירתית- למקצוע יישומי, משפיע ונדרש, וכן לאנשים יצירתיים המעוניינים בהתמחות מקצועית ברמה גבוהה, ומבקשים לעבוד כתסריטאים, כעורכי תוכן וכעורכי תסריט.

תנאי קבלה
מילוי שאלון וראיון אישי

משך הלימודים
משך הלימודים הוא שנה אקדמית. הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע, בין השעות 17:15- 22:00. בנוסף, נדרשים הסטודנטים לבצע מטלות ותרגולים מחוץ לשעות הלימודים, ולהגיש פרויקט מסכם כנדרש.

תעודת גמר
בסיום הלימודים ולאחר הגשת פרויקט הסיום, תוענק לסטודנט תעודת סיום של תכנית הלימודים בתסריטאות לקולנוע, לטלוויזיה ולניו מדיה, מטעם בית הספר "חשיפה" - לימודי החוץ, האוניברסיטה הפתוחה. התעודה תוענק לסטודנטים אשר יעמדו בכל חובותיהם בקורסים השונים ויסיימו אותם בהצלחה.