לפניכם מבנה תוכנית הלימודים על מסלוליה השונים באופן מקוצר ונוח לשימוש. 

בתוכנית לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית אפשר לבחור בין שלושה מסלולים:

 • מסלול ללא תזה
 • מסלול ללא תזה ועם התמחות בשלטון מקומי
 • מסלול עם תזה

תוכנית הלימודים במסלול ללא תזה דורשת לפחות 12 קורסים ועבודת גמר, ואילו במסלול עם תזה נדרשים לפחות 10 קורסים ועבודת תזה. בכל המסלולים יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות.

איך מתקבלים למסלול עם תזה?

כדי להתקבל למסלול התזה יש לסיים את הסמינר המתודולוגי (ראו הסבר מפורט למטה) בציון 80 לפחות. על בסיס הציון בסמינר המתודולוגי והמלצת מרצה הסמינר תחליט ועדת התזה אם ניתן לאשר קבלה למסלול התזה. 

סטודנט שיתקבל למסלול התזה יופנה למנחה מתוך הסגל הבכיר בתכנית ובהנחיית המנחה יכתוב הצעת מחקר לתזה. 

לאחר אישור הצעת המחקר על ידי ועדת התזה הסטודנט יתקבל כסטודנט לתזה מן המניין.

להלן פירוט מבנה תוכניות הלימודים במסלולים השונים ורשימת הקורסים לכל מסלול.

מסלול ללא תזה

4 קורסי חובה

 • מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני (12201)
 • כלכלה ציבורית ופוליטית (12202)
 • סוגיות במדיניות ציבורית (12042)
 • משפט ציבורי (12205)

7 קורסי בחירה (מתוך הרשימה מטה) 

באחד מן הקורסים יש לכתוב עבודה סמינריונית

 • דמוקרטיה, גלובליזציה וביטחון (12016)
 • השתתפות פוליטית ומדיניות ציבורית (12207)
 • פמיניזם פוליטיקה ומדיניות (12026)
 • סדנה בכתיבת נייר מדיניות (12039)
 • ניתוח מדיניות (12043)
 • שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות (12018)
 • סוגיות מתקדמות בחקר שלטון מקומי (12203)
 • הדמוקרטיה בישראל (12002) (מתוך התואר השני בלימודי דמוקרטיה)
 • דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים (12037) (מתוך התואר השני בלימודי דמוקרטיה)
 • מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות וחלוקת משאבים (12040) (מתוך התואר השני בלימודי דמוקרטיה)
 • ניהול והתנהגות ארגונית (13004) (מתוך התואר השני במנהל עסקים)
 • שיווק (13003) (מתוך התואר השני במנהל עסקים)
 • רב-תרבותיות בישראל (14206) (מתוך התואר השני בלימודי תרבות)
 • מדיניות חינוך (14208) (מתוך התואר השני בלימודי תרבות)

מבין 7 קורסי הבחירה הנלמדים ניתן לבחור בקורס אחד מהתואר הראשון מתוך הרשימה מטה. בקורסים שברשימה זו לא ניתן לכתוב עבודה סמינריוניות:

 • התמחות מעשית במוסדות ציבוריים (10831)
 • פרויקט שטח: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון (10609)
 • פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי (10607)
 • פרויקט מחקר: סוגיות במינהל ציבורי בישראל (10608)
 • רגולציה - מתאוריה למעשה (10957)

סמינר מחקר

יש ללמוד סמינר מחקר אחד

 • בסמינר זה תכתבו אחת מתוך שתי העבודות הסמינריוניות שאתם נדרשים להן בתואר.
 • סמינר מחקר- אזרחות: זכויות, פעולה, מדיניות (12041)
 • סמינר מחקר: תקשורת ושיח ציבורי בחברות פתוחות - גישות ביקורתיות (12047)
 • סמינר מחקר: פוליטיקה וכלכלה בעידן של גלובליזציה (12049)
 • סמינר מחקר: רגולציה בעידן של משילות (12192)
 • סמינר מחקר: יחסי צבא-חברה-פוליטיקה (12189)
 • סמינר מחקר: צרכנים, עסקים ופוליטיקה (12046)
 • סמינר מחקר: הפוליטיקה של העיר (12206)
 • סמינר מחקר אורח בתכנית ממשל ומדיניות ציבורית (12204)
 • סמינר מחקר אורח על מדיניות הביטחון של ישראל: מגבלות השימוש בכוח צבאי (12208)

התמחות בשלטון מקומי

ניתן ללמוד את התואר עם התמחות בשלטון מקומי. 

על מנת להיות זכאים לכך חובה ללמוד את הקורס:

סוגיות מתקדמות בחקר שלטון מקומי (12203) – בקורס זה יש לכתוב עבודה סמינריונית.

וכן אחד מן הקורסים הבאים:

 • סדנה בכתיבת נייר מדיניות (12039)
 • פרויקט שטח: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון (10609)
 • פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי (10607)

עבודת גמר

לקראת סיום הלימודים  יש להכין עבודת גמר במתכונת של בחינת בית. עבודת הגמר מבוססת על הקורסים שנלמדו לאורך הלימודים.

ניתן לכתוב עבודת גמר לאחר קבלת ציון סופי ב-12 קורסים וקבלת ציון בעבודה סמינריונית אחת לפחות מתוך השתיים שנדרשות. 


מסלול עם תזה

4 קורסי חובה

 • מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני (12201)
 • כלכלה ציבורית ופוליטית (12202)
 • סוגיות במדיניות ציבורית (12042)
 • משפט ציבורי (12205)

3 קורסי בחירה (מתוך הרשימה מטה) 

באחד מן הקורסים יש לכתוב עבודה סמינריונית

 • דמוקרטיה, גלובליזציה וביטחון (12016)
 • השתתפות פוליטית ומדיניות ציבורית (12207)
 • פמיניזם פוליטיקה ומדיניות (12026)
 • סדנה בכתיבת נייר מדיניות (12039)
 • ניתוח מדיניות (12043)
 • שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות (12018)
 • סוגיות מתקדמות בחקר שלטון מקומי (12203)
 • הדמוקרטיה בישראל (12002) (מתוך התואר השני בלימודי דמוקרטיה)
 • דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים (12037) (מתוך התואר השני בלימודי דמוקרטיה)
 • מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות וחלוקת משאבים (12040) (מתוך התואר השני בלימודי דמוקרטיה)
 • ניהול והתנהגות ארגונית (13004) (מתוך התואר השני במנהל עסקים)
 • שיווק (13003) (מתוך התואר השני במנהל עסקים)
 • רב-תרבותיות בישראל (14206) (מתוך התואר השני בלימודי תרבות)
 • מדיניות חינוך (14208) (מתוך התואר השני בלימודי תרבות)

סמינר מחקר

יש ללמוד סמינר מחקר אחד

 • בסמינר זה תכתבו אחת מתוך שתי העבודות הסמינריוניות שאתם נדרשים להן בתואר.
 • סמינר מחקר- אזרחות: זכויות, פעולה, מדיניות (12041)
 • סמינר מחקר: תקשורת ושיח ציבורי בחברות פתוחות - גישות ביקורתיות (12047)
 • סמינר מחקר: פוליטיקה וכלכלה בעידן של גלובליזציה (12049)
 • סמינר מחקר: רגולציה בעידן של משילות (12192)
 • סמינר מחקר: יחסי צבא-חברה-פוליטיקה (12189)
 • סמינר מחקר: צרכנים, עסקים ופוליטיקה (12046)
 • סמינר מחקר: הפוליטיקה של העיר (12206)
 • סמינר מחקר אורח בתכנית ממשל ומדיניות ציבורית (12204)
 • סמינר מחקר אורח על מדיניות הביטחון של ישראל: מגבלות השימוש בכוח צבאי (12208)

שני קורסים מתודולוגיים

ראשית, יש ללמוד את אחד מבין שני הקורסים הבאים:

 • שיטות מחקר איכותניות (תואר שני) (14210)
 • סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א (14301) – לימוד קורס זה דורש אישור פרטני.

לאחר סיום 6 קורסים בממוצע 85 לפחות, ביניהם גם הקורס המתודולוגי וציון 85 לפחות בעבודה סמינריונית ניתן להגיש בקשה ללמוד את הקורס המתודולוגי השני:

סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית (12190)

את הסמינר המתודולוגי יש לעבור בציון 80 לפחות.

כתיבת התזה

בהתבסס על ממוצע הציונים, הציון בסמינר המתודולוגי לכתיבה מחקרית והמלצת מרצה הסמינר, תדון ועדת התזה בבקשה לכתיבת תזה. סטודנטים וסטודנטיות שיאושר להם להמשיך במסלול התזה יצוותו למנחה – כלומר חבר.ת סגל בכיר.ה של האוניברסיטה הפתוחה או אוניברסיטה אחרת.

לאחר גיבוש הצעת התזה תדון בה שוב ועדת התזה בראשות ראשת התוכנית. בשיקוליה נותנת הוועדה משקל מרבי להישגים בקורסים המתודולוגיים והיא זו שתקבע את התנאים ללימוד במסלול. רק לאחר אישור הצעת התזה על  ידי המנחה והוועדה, יעברו המועמדים והמועמדות למעמד "מן המניין" במסלול.

הזמן המוקצב לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה.

להרחבה נוספת בדבר כתיבת תזה בתוכנית לחצו כאן.