כאן אפשר למצוא את תוכנית הלימודים של קבוצות הלימוד השונות על פי מיקום והסמסטר הראשון ללימודים: