התוכנית ללימודי דמוקרטיה - מסלול מחקרי למצטיינים

התכנית ללימודי דמוקרטיה באוניברסיטה הפתוחה מציעה מסלול ייחודי של תואר שני מחקרי למצטיינים. מיועד לסטודנטים מצטיינים השואפים להמשיך ללימודי דוקטורט. מטרת התכנית היא לייצר קהילה של סטודנטים מכווני-מחקר עבור סטודנטים המצטיינים.
פתח הכל