התכנית ללימודי דמוקרטיה באוניברסיטה הפתוחה מציעה מסלול ייחודי של תואר שני מחקרי למצטיינים. מיועד לסטודנטים מצטיינים השואפים להמשיך ללימודי דוקטורט. מטרת התכנית היא לייצר קהילה של סטודנטים מכווני-מחקר עבור סטודנטים המצטיינים.
פתח הכל