ידיעון תשפ"ד

חטיבה במדעי החברה

חטיבה כללית במדעי החברה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

לשילוב בתואר כלכלה עם לימודי חטיבה

לפחות 28 נ"ז, כולן בבחירה חופשית מהיצע הקורסים במדעי החברה.

החל מסמסטר ב2020 התכנית בהיסטוריה עם חטיבה כללית במדעי החברה אינה מוצעת עוד. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית זו לפני סמסטר ב2020, יוכלו להמשיך לימודיהם בתכנית (ראה כאן) או לעבור לתכנית אחרת הכוללת את הקורסים שכבר למדו, ולעמוד בכל הדרישות של התכנית החלופית שבה בחרו.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים