ידיעון תשפ"ד

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022 ראו את התכנית כאן

בוגר בכימיה ובפיסיקה (‏B.Sc.‎)

יש לצבור לפחות 142 נ"ז ובהן לפחות 34 נ"ז מתקדמות ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי תשתית: חובה - לפחות 26 נ"ז

ב - לימודי פיסיקה: לפחות 60 נ"ז ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות [1149]

קורס
רמה
נ''ז
חובה - לפחות 54 נ"ז ובהן 17-13 נ"ז מתקדמות


שניים מתוך שלושת הקורסים הבאים:


בחירה - לפחות 6 נ"ז [1150]

בבחירה יש לכלול במקרה הצורך נ"ז מתקדמות להשלמת מכסת הנקודות המתקדמות הנדרשות בלימודי החובה והבחירה בפיסיקה ל-18 נ"ז.
רגיל (3) / מתקדם (3)
6

לכל היותר 2 מבין 3 הקורסים הבאים:


ג - לימודי כימיה: לפחות 56 נ"ז ובהן לפחות 16 נ"ז מתקדמות

קורס
רמה
נ''ז
חובה - לפחות 44 נ"ז ובהן 7 נ"ז מתקדמותבחירה - לפחות 12 נ"ז

בבחירה יש לכלול קורסים המקנים לפחות 9 נ"ז מתקדמות ובהם לפחות קורס סמינריוני אחד


מתקדם סמינריוני
3
ד - דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות

941

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

1148

במקום שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475) + חשבון אינפיניטסימלי 3 (20224), אפשר ללמוד את שלשת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) חשבון דיפנרציאלי ואינטגרלי ב

3124

סטודנטים שלמדו את הקורס יסודות התכנות בשפת Java 20478 , שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

1149

לסטודנטים שלא עברו פיסיקה ומתמטיקה תיכונית ברמה של 5 יחידות בציון 80 לפחות, הקורסים יסודות הפיסיקה א+ב (שאינם נכללים בתכנית) הם רקע דרוש ללימוד כל קורס אחר בפיסיקה. במקומם אפשר ללמוד את הקורס יסודות הפיסיקה (20125).

1152

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

1151

עקב החפיפה עם הקורס תורת הקוואנטים א (20522),  סטודנטים שילמדו גם קורס זה יקבלו רק 2 נ"ז נוספות.

2582

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. 

1150

או לפחות 5 נ"ז למי שלמד במסגרת קורסי החובה את  הקורס פיסיקה של מצב מוצק (20913).

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

3044

 או קורס 20943 פיסיקה קוואנטית 2 שאינו מוצע עוד.

1153

אפשר ללמוד את הקורס במסגרת קורסי הבחירה בפיסיקה או במסגרת קורסי הבחירה בכימיה אך לא בשניהם.

1154

מי שילמדו את שלושת הקורסים פרויקט מתקדם בפיסיקה א (20382)פרויקט מתקדם בפיסיקה ב (20383)פרויקט מחקר בפיסיקה (20578), יזוכו ב-7 נ"ז בלבד.

1479

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים