קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדעי החיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדעי החיים

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: פיסיקה

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: פיסיקה, כימיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: מדעי החיים

 פעיל בסמסטרים: א2020, ג2020, א2021, ג2021

 נושא: מדעי החיים

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: כימיה, מדעי החיים