מדריך לכתיבת עבודה סמינריונית

 
מדריך לכתיבת עבודה סמינריונית במדעי החיים  מאת פרופסור שמעונה גינצבורג 
 
כללים בנוגע לקורסים סמינריוניים במדעי החיים מאת ד"ר רויטל לביא