ידיעון תשפ"ד

חטיבה במדעי כדור הארץ

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר.

קורס
רמה
נ''ז
הערות

499

לימוד שני הקורסים צפונות כדור הארץ ומבוא למדע כדור הארץ מזכה ב-10 נ"ז בלבד.

353

במקום הקורס יסודות הפיסיקה (20125, 6 נ"ז) אפשר ללמוד את צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א (20113, 3 נ"ז) ויסודות הפיסיקה ב (20114, 3 נ"ז).

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים