פרופיל הלומדים בתכנית

מורים לביולוגיה ומורים לקולנוע, מנהלי בתי-ספר ומנהלי חברות, רופאים, רוקחים, וטרינרים ועובדי סיעוד, עובדי מעבדה, אנשי המשרד לאיכות הסביבה, ובעלי עיסוקים במדעי המחשב והיי-טק, חקלאות, ביוטכנולוגיה, ביטוח, תקשורת ועוד נמנים עם 40 תלמידי התכנית.
פתח הכל