ידיעון תשפ"ד

חטיבה בלימודי ישראל

החטיבה תצוין בגיליון הציונים לתואר ולא בתעודת הבוגר.

דרישות החטיבה:

36-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן 6 נ"ז מתקדמות במקרה בו לומדים 24 - 29 נ"ז ועד 12 נ"ז מתקדמות במקרים בהם הסטודנט.ית לומדים 30 - 36 נ"ז.

כדי ללמוד בקורסים המתקדמים יש לקחת קודם לכן קורסים רגילים כתנאי קבלה (ראו באתרי הקורסים).

יש ללמוד קורסים משני מקבצים לפחות, מתוך המקבצים הבאים: היסטוריה, ספרות ואמנויות, מדעי החברה.

קורס
רמה
נ''ז
מקבץ קורסים בהיסטוריהמקבץ קורסים בספרות ובאמנויות
מקבץ קורסים במדעי החברההערות

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

1717

הקורס בפיתוח