סטודנטיות.ים בתוכנית יוכלו להירשם לקורס "חשיבה היסטורית" למרות תנאי הקבלה שלו. סטודנטיות.ים שמעוניינות.ים להירשם לקורס יש לשלוח מייל למרכז ההוראה ד"ר רונן צדקה [email protected]