הודעה חשובה בנוגע ללימודי האנגלית

כפי שבוודאי ידוע לכן.ם, על סטודנטיות.ם שהחלו בלימודיהן.ם החל משנה"ל 2022 עשויה לחול חובה ללמוד במסגרת תאריהן.ם קורס.י תוכן באנגלית.

בשל כך, מי שטרם קבלו סיווג על רמת האנגלית שלהן.ם (באמצעות בחינה או בדרך אחרת) מתבקשות.ים לקבל את הסיווג מוקדם ככול האפשר, כדי למנוע עיכובים בלימודים. 

סטודנטיות.ים חדשות.ים  - אנא טפלו בהקדם במבחן סיווג האנגלית!

סטודנטיות.ים שקיבלו פטור מאנגלית, יכולות.ים ללמוד את שני הקורסים הבאים שמוצעים באנגלית:

1. "כלכלה פוליטית בין-לאומית", וניתו ללמוד אותו החל מסמסטר א 2024. אנא שימו לב שמספר הקורס הוא 10884, ויש להירשם אליו ישירות ולא לגרסה בעברית.

2. "עקרונות האקונומטריקה", מוצע ללימודים מסמסטר א 2024. מספר הקורס 10887. אנא שימו לב שהקורס הוא אחד מהקורסים המתודולוגיים שהם בגדר חובה בתוכנית. מי שלומד.ת את הקורס - לא להירשם לקורס המקביל, יסודות המחקר הכמותני. 


בקישור זה תוכלו למצא את המידע הדרוש באשר ללימודי אנגלית ולקבלת הסיווג.