קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2019, ב2020

 נושא: היסטוריה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2019, א2020

 נושא: היסטוריה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2019, א2020, ב2020

 נושא: היסטוריה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת