מלגות מטעם האוניברסיטה הפתוחה

דיקן הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה מסייע לסטודנטים באמצעות מגוון מלגות, המפורטות באתר דיקנט הסטודנטים.
 
מלגת סיוע כלכלי: ניתן לפנות בבקשה למלגת סיוע על פי ההנחיות באתר דיקנט הסטודנטים.
 
מלגת הצטיינות נשיא: למלגה זו אין להגיש בקשה; הסטודנטים נבחרים על סמך ציוניהם (ציון שנתי של 100-95) ומספר מסויים של קורסים בשנת הלימוד, בהתאם לקריטריונים של "הצטיינות נשיא".
 
שימו לב: סטודנטים ששכר הלימוד שלהם משולם באמצעות מלגה (מלאה או חלקית) חייבים לשלם בעצמם את כל התשלומים האחרים שאינם שכר לימוד (ראו טבלה 3 בדף שכר לימוד ותשלומים אחרים).