תכנית התואר השני בהיסטוריה מארחת היא סדרת מפגשים בני כשעה, המיועדים לחשיפת תלמידי התכנית למחקריהן/ם של תלמידות/י המסלול המחקרי בתכנית ושל היסטוריוניות והיסטוריונים מובילות/ים בארץ ובעולם.


מפגשים שהתקיימו במסגרת התכנית

בריאות, צבא, גנטיקה ובינוי אומה: מדוע בחרנו לחקור דווקא את חיים שיבא?

במפגש החמישי בסדרה התארחו  ד"ר נורית קירש וד"ר ארי בראל אשר דנו בהיבטים מתודולוגיים ותוכניים שעלו ממחקריהם.


לחקור את התהוות דרך הייסורים בירושלים

במפגש הרביעי התארחו ד"ר נטע אמיר ופרופ' איריס שגריר ודנו על מחקרה של אמיר. 


מלכה שפירא (1971-1894): סופרת עברית ומנהיגה חסידית

במפגש השלישי בסדרה התארחו גב' דורית פרץ ופרופ' גדי שגיב, שדנו במחקר התזה של דורית בהדרכתו של פרופ' שגיב.An Unchosen People: Jewish Political Reckoning in Interwar Poland / Kenneth Moss   

המפגש השני בסדרה יוחד לספרו של פרופ' קנת מוס מאוניברסיטת שיקגו. מוס הוא חוקר מוביל ברמה עולמית, וספרו מקנה פרספקטיבה חדשה על עולמם של יהודי פולין בשנות השלושים של המאה העשרים. המפגש היה פרי שיתוף פעולה בין האוניברסיטה שלנו ואוניברסיטאות תל אביב וחיפה.אליטות יהודיות במציאות של חילופי שלטון: אתגר נרטיבי ומחקרי

במפגש הראשון בסדרה התארחו מר נמרוד קורן ופרופ' חיים סעדון, שדנו במחקר התזה של נמרוד קורן בהדרכתו של פרופ' סעדון.