איך חוקרים היסטוריה?

תכנית התואר השני בהיסטוריה מארחת היא סדרת מפגשים בני כשעה, המיועדים לחשיפת תלמידי התכנית למחקריהן/ם של תלמידות/י המסלול המחקרי בתכנית ושל היסטוריוניות והיסטוריונים מובילות/ים בארץ ובעולם.

מפגשים שהתקיימו במסגרת התכנית

"לחיות ליד המלחמה": יוצאות הקינדרטרנספורט שהקימו את קיבוץ לביא ובנותיהן

במפגש החמישי בסדרה התארחו  גב' גלית צבי, פרופ' ענבל עופר ופרופ' גיא מירון.  

בריאות, צבא, גנטיקה ובינוי אומה: מדוע בחרנו לחקור דווקא את חיים שיבא?

במפגש הרביעי בסדרה התארחו  ד"ר נורית קירש וד"ר ארי בראל אשר דנו בהיבטים מתודולוגיים ותוכניים שעלו ממחקריהם.

לחקור את התהוות דרך הייסורים בירושלים

במפגש השלישי בסדרה התארחו ד"ר נטע אמיר ופרופ' איריס שגריר ודנו על מחקרה של אמיר. 

מלכה שפירא (1971-1894): סופרת עברית ומנהיגה חסידית

במפגש השני בסדרה התארחו גב' דורית פרץ ופרופ' גדי שגיב, שדנו במחקר התזה של דורית בהדרכתו של פרופ' שגיב.

אליטות יהודיות במציאות של חילופי שלטון: אתגר נרטיבי ומחקרי

במפגש הראשון בסדרה התארחו מר נמרוד קורן ופרופ' חיים סעדון, שדנו במחקר התזה של נמרוד קורן בהדרכתו של פרופ' סעדון.