קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: פסיכולוגיה חברתית

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: פסיכולוגיה חברתית

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, א2022, ב2022

 נושא: תעודות הוראה

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: פסיכולוגיה

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: פסיכולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2022

 נושא: חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך