קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2019

 נושא: פסיכולוגיה חברתית

 פעיל בסמסטרים: ב2018, א2019, ב2019

 נושא: תעודות הוראה

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: פסיכולוגיה

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: פסיכולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2019

 נושא: חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך