קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2020

 נושא: פסיכולוגיה חברתית

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: פסיכולוגיה חברתית

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: תעודות הוראה

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: פסיכולוגיה

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: פסיכולוגיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך