סקר אבו סבית

מוסמך בחינוך בהתמחות במערכות למידה

סקר אבו סבית הוא בן 51 , נשוי ואב לתשעה, ומתגורר בכפר הבדואי חוּרָה שבפריפריה של באר שבע. סקר הוא
מנהל בית הספר העל־יסודי בכפר. הוא בעל תואר הנדסאי בכימיה, תואר ראשון בחינוך מהאונישברסיטה הפתוחה,
וכעת גם תואר שני במערכות למידה באוניברסיטה הפתוחה.
עבור סקר, החינוך וההשכלה הם בסדר עדיפות עליון, והוא מיישם זאת קודם כל בביתו. בנו הבכור לומד רפואה
בירדן, השני לומד רפואה בגרמניה, בתו הבכורה היא מורה, וגם יתר הילדים, הצעירים יותר, לומדים במכללות
ובבתי ספר תיכוניים.
משמעת וגמישות
סקר נרשם למחזור הראשון של התכנית לתואר שני בחינוך באוניברסיטה הפתוחה במרכז הלימוד בבאר שבע,
והיה הראשון ממרכז לימוד זה שסיים את התואר. הוא מעיד על עצמו שהוא בעל משמעת עצמית גבוהה, אך בגין
עיסוקו התובעני נחוצה לו גמישות בזמן. הלימודים באוניברסיטה הפתוחה התאימו לו משני טעמים אלו. "הלימודים
באוניברסיטה הפתוחה" אומר סקר, "הם ברמה גבוהה בהרבה מכל אוניברסיטה אחרת. הצורך להגיש מטלות
ולעמוד במבחנים יוצר למידה המחייבת חשיבה ומקוריות. לא ניתן להסתפק ב־ copy־paste".
למידה מקוּונת אלחוטית
העובדה שהלמידה באוניברסיטה הפתוחה דורשת פעילות מקוּונת ונגישות למחשב הכריחה את סקר להתמודד עם
חששותיו מהכלי הזה. "גם הילדים עזרו," הוא מספר. כיום הוא משתמש במחשב ככלי עבודה יומיומי, וגם פועל,
במסגרת עבודתו כמנהל בית ספר, להרחבת השימוש במחשבים ובאינטרנט שם. "באמצעות האינטרנט האלחוטי
יכולים התלמידים הבדואים הפזורים במרחבי הנגב להתחבר לעולם וללמוד כמו כל תלמיד בישראל," הוא אומר.
יחד עם זאת מסביר סקר, כי שילוב האינטרנט בלמידה עדיין נמצא בחיתוליו במגזר הבדואי.
תהליכי השינוי בחברה הבדואית
אחד העניינים המטרידים ביותר את סקר כמנהל בית ספר הוא האלימות של בני הנוער בבית הספר ובסביבתו.
בשנה שעברה אף בוצע רצח בין בני נוער על רקע סכסוכים שבטיים. "בחברה הבדואית קיימת בעיה," אומר סקר,
"אלימות נתפסת כאמצעי מקובל לפתרון סכסוכים. אך יש להילחם בכך ולצמצם את התופעה עד כמה שניתן.".
את פרויקט הגמר שלו הקדיש לסוגיה זו ובחן את עמדות המורים כלפי האלימות בבית הספר. היה חשוב לו לדעת
מהי מידת המודעות של המורים בבית ספרו לבעיית האלימות, והאם הם שׂבעי רצון מהטיפול של בית הספר בבעיה
זו. "ברגע שהמורה מודע לאלימות ומדווח עליה, זה כבר חלק מהפתרון לבעיה" הוא אומר.
ממצאי המחקר שערך איששו את ההשערה, שבעיית האלימות בבית הספר אכן קיימת. בקרב הבנים היא מופיעה
כאלימות פיסית ובקרב הבנות כאלימות מילולית. האלימות נצפית בחצר בית הספר, בסוף יום הלימודים ואפילו
בכיתות. הממצאים שימשו את סקר כדי להעלות את הנושא לדיון בפורומים בית ספריים ובפני ההורים וכדי לפתח
כלים להתמודדות עם התופעה.
סקר הוא חלק ממערכת החינוך כבר משנת 1981 . הוא משתתף בתהליכי השינוי המתרחשים בחברה הבדואית —
המעבר מחיי הנוודוּת לחיי הקבע והשינויים התרבותיים המתחוללים עקב חדירת סממני החיים המודרניים לתרבות
המקומית. כמחנך וכמנהל המוביל שינוי, חשוב לו להציג דוגמה אישית ולהוכיח שגם הבדואים יכולים לרכוש השכלה
וחינוך ולהגיע להישגים מרשימים בתחומים אלו.