חיים שני

מוסמך בחינוך בהתמחות בטכנולוגיות למידה

חיים הוא איש חינוך, המשמש כיום כמפקח באגף לתרבות תורנית בחינוך הלא־פורמלי. הוא עובד עם מתנ"סים
ועם מרכזים לחינוך יהודי המעניקים העשרה בנושאי יהדות. בין יתר פעילותיו הוא הקים מרכז בקריית שמונה,
העיר שבה הוא מתגורר.
 
חיים החל ללמוד באו"פ כבר לתואר ראשון.  "לא הייתה לי תעודת בגרות, " הוא מספר, "והאפשרות ללמוד לתואר
ראשון באו"פ ללא תעודת בגרות היוותה את הפתרון עבורי." כשהחליט ללמוד לתואר שני היה לו טבעי ללמוד
באוניברסיטה הפתוחה, מכיוון שמסגרתה מאפשרת לשלב לימודים, חיי משפחה ועבודה, והיא נוחה ומתאימה לו.
כשנפתחה האפשרות ללמוד לתואר שני בחינוך בקצרין, זו הייתה "מתנה" עבורו.
 
באופן פרדוקסלי, טוען חיים, כל מה שלכאורה אין באו"פ, כלומר אווירת קמפוס וסביבה חברתית, דווקא התפתח
במרכז הלימוד בקצרין . ההיבט החברתי היה חזק מאוד", הוא מספר, "והקבוצה שהתגבשה הייתה קבוצת תמיכה
וכוח שואב ללמידה. ממש חברותא."!
בשנת הלימודים השנייה חלה חיים בסרטן בלוטת התריס. הוא גילה את המחלה לאחר שנרשם לארבעה קורסים
באותו סמסטר. בתחילה שקל לבטל את הלימודים, אך בסופו של דבר החליט להמשיך ולנהל את תכניותיו כאילו
לא חלה. נוסף המאבק האישי שניהל באותו סמסטר, באותה שנה היה צריך להתמודד כתושב קריית שמונה גם
עם מלחמת לבנון השנייה, וביתו אף ספג פגיעה עקיפה באחת מהתקפות הטילים.
למרות כל אלה סיים חיים את אותה שנת לימודים, וקיבל את אות מצטיין הנשיא. "זוהי אם כל הנצחונות" — מתגאה
חיים, ובצדק.
חיים בחר במסלול הפרויקט בטכנולוגיות למידה, והוא מתאר אותו כ"חוויה מיוחדת ." הוא אפיין יחידת לימוד
ממוחשבת בתחום לימודי התרבות. מטרתו הייתה להשתמש בסביבה הטכנולוגית כמנוף לפתרון בעיות בהבנה של
הטקסט התלמודי. הפתרון שילב מילון אינטראקטיבי ומשחקים אינטראקטיביים שתפקידם להבהיר את הדילמות
המוסריות העולות מן הטקסט.
לשאלה מה תרם לו התואר השני עונה חיים: "אין לי ספק שאני אדם אחר אחרי הלימודים. הצורה שבה אני ניגש
לנושאים, העין הביקורתית שפיתחתי" .למרות שאינו עוסק באופן ישיר בטכנולוגיות למידה בחיי היום־יום, מספר
חיים שאת ההכנה לבר־מצווה של בנו החליט לעשות באמצעות מחשב. הוא בחן מספר אפשרויות הקיימות בשוק ,
ובחר ב"קול קורא," לומדה הפועלת לפי העקרונות שלמד בתכנית — עקרון הקידוד הכפול, הבניית הרצף והשליטה
והבחירה האישית. ואכן, זו הייתה הצלחה!
התרומה של הלמידה בתכנית השתלמה גם מבחינה פרקטית. הוא דורג בדרגת שכר טובה יותר עקב העובדה
שהוא מחזיק בתואר שני, ומסלול קידום חדש נפתח לפניו. אבל מעבר לכל מוקיר חיים את החוויה האינטלקטואלית,
החברתית והאישית שגרמה לו הלמידה, ואת העובדה שהתאפשר לו לגלות כי בו ובמשפחתו טמונות עוצמות שרק
ברגעי מבחן קשים מגלים אותן.