חשיבות המחקר במעבדה

המחקר במעבדה מהווה חלק אינטגרלי בפיתוח החשיבה המחקרית והמדעית של הסטודנטים